Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inget hopp om bättre ekonomi i Karleby

Uppdaterad 02.11.2015 10:34.
Stadshuset i Karleby
Bildtext Nästa års budget för Karleby stad väntas sluta fem miljoner euro på minus.

Nästa års budget ger inget större hopp om bättre ekonomi. Liksom årets budget väntas den sluta på minus.

- Det är samma svårigheter som tidigare och de växer ännu mer på grund av nedskärningar i statsandelarna. De började 2012 och fortsätter åtminstone till 2019. Varje år blir det lite mer, så svårigheterna blir större, säger stadsdirektör Antti Isotalus.

Totalt handlar det om ett bortfall på 100 miljoner euro för Karleby. Och det är mycket för en stad i Karlebys storlek, påpekar Isotalus.

Högst skatt i svenska Österbotten?

Isotalus föreslår att inkomstskatten höjs från 21 till 21,75 procent nästa år. Han föreslog redan inför årets budget en höjning, men politikerna valde att fortsätta med 21 procent.

- Nu är behovet av en höjning ännu större än för ett år sedan, säger Isotalus.

I dag finns bara en kommun i Österbotten och Mellersta Österbotten som har högre skattesats än 21,75.

Det är Vetil som ligger på 22 procent. I Österbotten ligger Kristinestad, Malax, Laihela och Storkyro på 21,5 procent. Också Toholampi, Kaustby och Halso har en skattesats på 21,5 procent.

Staden blir i alla fall tvungen att se över servicen, påpekar också ekonomidirektör Jari Saarinen.

- Vi har inte råd att frångå budgeten alls i år och nästa år, säger Saarinen.

En skattehöjning skulle ge staden 7,7 miljoner euro mer.

Äter gamla pengar

I år väntas budgeten sluta på minus 12 miljoner euro. Nästa år blir det drygt fem miljoner på minus.

- Men vi kommer igenom den här svårare perioden. Vi har lite överskott i fickan från tidigare år, säger Isotalus.

I dag finns ett ackumulerat överskott på ungefär 26 miljoner euro. Efter nästa år blir ungefär tio miljoner kvar.

På några år har skuldbördan fördubblats i Karleby. I dag ligger den på nästan 6 700 euro per invånare, 2009 låg den på lite över 3 000 euro.

Oklart med skolinvesteringar

Karleby har haft stora skolinvesteringar de senaste åren. Nästa år ligger investeringarna på 22 miljoner euro jämfört med 29 miljoner i år.

I potten finns bland annat 250 000 euro för Chydenius skola, följande år finns 4 miljoner för renovering och utbyggnad av skolan. Också Kyrkbackens skola får ett anslag på 150 000 euro nästa år och en halv miljon år 2017.

Men det är oklart om investeringarna blir av. Skolnätet utreds som bäst och först då man har fullmäktiges beslut på det kan man fatta beslut om investeringar, betonar Isotalus.

Brandstation och flerfilig riksåtta

Största investeringen nästa år är en ny brandstation. Den byggs troligen på samma plats som nu och i budgeten finns 3,5 miljoner euro för stationen nästa år och ytterligare fem miljoner år 2017.

Karleby satsar fem miljoner euro på vägar nästa år. Bland annat har staden beredskap att börja planera ytterligare en fil på riksväg åtta vid Heinola.

- Men det beror på vad NTM-centralen har för planer, säger ekonomidirektör Jari Saarinen.