Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Vad är fotosyntes?

Från 2016
Uppdaterad 18.10.2017 09:56.
formeln för fotosyntes

Fotosyntesen är en viktig process för alla levande varelser på jorden: den sker i gröna växter som kan fånga upp solljus med hjälp av klorofyllet. Växterna omvandlar solenergi, vatten och koldioxid till druvsocker och syre.

Gröna växter, alger och vissa bakterier har förmågan att binda solens strålar och omvandla dem till socker, samtidigt som de frigör syre.

Därför är fotosyntesen den viktigaste processen för att upprätthålla allt liv på jorden. Nästan allt syre som finns i jordens atmosfär har bildats genom växters, algers och bakteriers fotosyntes.

Fotosyntesen sker i kloroplasterna, som finns i alla gröna växtdelar men framför allt i växternas blad. Kloroplasterna innehåller pigment som suger upp ljusenergi. De viktigaste pigmenten är klorofyll (bladgrönt) och orangea karotenoider.

närbild av blad
Bildtext Fotosyntesen sker oftast i växternas blad i de cellorganeller som kallas kloroplaster.
Bild: Jon Sullivan

Fotosyntesen i kloroplasten är en reaktionskedja med många olika steg, som utgår från koldioxid och vatten. Slutprodukten är socker och syre.

Fotosyntesen kan delas upp i ljusreaktionen och mörkerreaktionen. Ljusreaktionen sker enbart i ljus, medan mörkerreaktionen, som inte kräver ljus, fortsätter med att använda de produkter som bildats i vid ljusreaktionen.

Ljusreaktionen binder ljus och bryter ner vatten och syre. Mörkerreaktionen utgår från koldioxid och vatten som växten tar upp från sin omgivning. Mörkerreaktionen går ut på att framställa socker från koldioxid med hjälp av produkter från ljusreaktionen.

Fotosyntes:

Koldioxid + vatten + solenergi --> socker + syre

6CO2 + 6H20 + solenergi --> C6H12O6(socker) + 6O2

Skogspraktmossan(Plagiomnium affine) kloroplaster
Bildtext Kloroplaster i mossa.
Bild: Kristian Peters
Biologi - Vetamix: Fotosyntesen är en livsviktig process - Spela upp på Arenan

Omgivningen påverkar fotosyntesen

Hur effektiv fotosyntesen är beror på olika saker i omgivningen. Viktiga saker som påverkar är hurudant ljuset är, hur mycket koldioxid det finns, om det finns vatten och näringsämnen och vilken temperaturen är.

Olika växter gillar olika slags ljus och fotosyntesen sker olika i dem. Många skuggväxter är anpassade till mycket svagt ljus och når bara hälften av ljusväxters fotosynteseffekt i klart solljus.

Växter tar in koldioxid genom så kallade klyvöppningar. Vattenväxter tar upp koldioxid från vattnet, medan landväxter tar koldioxid från atmosfären.

Vatten tar växterna upp från jorden med rötterna. Växter klarar sig inte länge utan vatten.

De flesta växter behöver en temperatur ovanför fryspunkten för att kunna göra fotosyntesen. När temperaturen stiger, stiger fotosyntesens hastighet. Den bästa temperaturen för Finlands växter är i medeltal 20-30 grader Celsius.

Bildtext Ett kastanjträds blad.
Bild: YLE/Fred Wilén

Vad gör växten då med sockret som blir till i fotosyntesen? Jo, den använder det för sin tillväxt, sin ämnesomsättning och sina rörelser. Överflödigt socker eller glukos lagras på olika sätt i växten, i frukter, i roten eller i oljor och fetter.

Två- och fleråriga växter lagrar sina produkter i stammen, jordstockarna eller knopparna. Ettåriga växter kan lagra ämnen bara i frön och frukter.

Tack vare fotosyntesen får djur på jorden alltså bland annat syre att andas och näring att äta.

Fotosyntesen är också viktig för jordens klimat. Växterna tar bort koldioxid från atmosfären och då minskar växthuseffekten, som gör att jorden värms upp. Syrgasen bildar i sin tur ozon i stratosfären högt uppe i luften, vilket skyddar livet på jorden från solens skadliga strålar.

Fotosyntesen animerad:

Animationen illustrerar hur fotosyntesen fungerar.

Fotosyntesen animerad - Spela upp på Arenan

Vad är fotosyntes? (Flash-version)

Biologi - Vetamix: Fotosyntes - Spela upp på Arenan

Källor: NE.se, Biologi för gymnasiet/Söderströms

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln