Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre satsar på skolorna

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Kommungården i Pedersöre

Förutom att Purmo får en ny skola för 5,2 miljoner vill Pedersöre kommun även renovera och bygga ut Kyrkoby skola. Ett projekt som går loss på 3 miljoner euro.

- Vi är nödda och tvugna att investera. Ett nybygge i Purmo var oundvikligt och Kyrkoby skola är trångbodd. De kommer inte att klara sig fram till 2020, säger dagvårds- och utbildningsnämndens ordförande Christian Dahlin.

Så snart byggandet av Purmo skola är klart står Kyrkoby i tur om förslaget för kapitalinvesteringar godkänns.

Purmo skola
Bildtext Purmo skola.

Flera satsningar på skolbyggnader

På tisdagskvällen höll dagvårds- och utbildningsnämnden sitt möte i Purmo och bekantade sig med den barackskola som ska inrymma eleverna tills den nya skolan står klar. Nämnden behandlade även förslaget på kapitalinvesteringar för åren 2016 till 2020.

På listan över investeringar finns förutom Purmo och Kyrkoby skolor även flera andra satsningar på skolbyggnader.

Bennäs skola föreslås få en tillbyggnad för skola, eftis och förskola till en kostnad av 530. 000 euro och Lepplax skola behöver en förstorad festsal med höj- och sänkbar scen för totalt 220 000 euro.

Överesse skola föreslås få en idrotts- och aktivitetsplan samt fasadmålning för totalt 126.000 euro och Ytteresse skola planeras få förnyad ventilation i slöjdsalen, dräneringsarbeten och mindre tillbyggnader.

Växande elevunderlag

I Lepplax och Kyrkoby väntas elevantalet växa allra mest. Men ingen skola ser ut att tappa elever i någon större skala under de närmaste åren och ingen skola hotas av stängning.

- I Sundby hade vi bara 16 elever ett år men trenden har vänt och nu har skolan omkring 25 elever, säger Christian Dahlin.

Pedersöre vill vara ute i god tid med planeringen.

- Vi måste möta de behov som uppstår och vi vill gärna planera grundligt och i god tid för att kunna göra realistiska budgetar och slippa överskridningar, säger Christian Dahlin.