Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stefan Jungell: Dags för ett kompetenscenter för båtindustrin?

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Stefan Jungell, företagsombud på utvecklingsbolaget Kosek i Karleby.
Bildtext Stefan Jungell, företagsombud på utvecklingsbolaget Kosek i Karleby.
Bild: Privat

De österbottniska båttillverkarna och underleverantörerna har fortfarande ett mycket gott rykte på den internationella marknaden och det finns utrymme för att skapa både nya företag och en hel del nya arbetstillfällen också här i Österbotten, skriver gästkolumnist Stefan Jungell.

En viktig förutsättning är ändå att det alltid finns en säkerställd tillgång på utbildad personal som både kan och vill satsa på en egen karriär inom båtindustrin. På den här punkten halkar vi efter ordentligt i hela Österbotten.

Måste ta saken i egna händer

Båttillverkarna kan inte längre vänta på att våra trångsynta lokala politiker och insnöade finansieringsorgan skall lösa våra problem och därför måste vi nog själva göra någonting åt saken. Utan tillgång till utbildad arbetskraft är det ingen stor idé att investera i nya båtmodeller eller ny teknologi.

Jag vill därför utmana den österbottniska båtindustrin till en öppen diskussion om vad vi gemensamt kan göra för att förbättra och säkerställa den långsiktiga utvecklingen och utbildningen inom hela båtindustrin.

Fulla orderböcker

Just nu kör våra lokala båttillverkare nästan för fullt och orderingången verkar vara tillräckligt god för att inge hopp också hos våra viktigaste underleverantörer. Trots detta finns det nya utmaningar som väntar bakom hörnet och det gäller att hela tiden vara på bettet och inte invagga sig själv i tron om att allting löper utan problem också i fortsättningen.

Våra ovanligt långt skräddarsydda produkter riktar sig ofta till mycket snäva kundsegment och företagen har sedan länge en inbyggd kunskap och fingerkänsla om vad som måste till för att tillfredställa deras behov. Historien har visat att alla dessa impulser alltid måste tas på högsta allvar.

Avgaskrav från beställarna

En viktig trend tycks vara att båtarna bara blir större och större och just nu förs diskussioner om att utöka sortimenten med fritidsmotorbåtar som är längre än 50 fot.

En annan, kanske mera påtaglig, trend är den ökade miljömedvetenheten hos både privatkunder och olika myndigheter, vilka ofta använder våra båtar som sina arbetsredskap. Redan i offertskedet måste vi allt oftare binda oss till frågor om våra produkters livslånga bränsleförbrukning och avgasutsläpp tillsammans med detaljerade uppgifter om avfallshantering och materialåtervinning.

Hybridmotorer en lösning?

Det finns också allvarliga förslag till att förbjuda användningen av fossila bränslen i trånga hamnområden och kanaler samt i de inre skärgårdarna där farterna ofta måste hållas under 7 knop. Ifall detta blir verklighet måste också vår lokala båtindustri vara beredd att möta alla nya krav med egna konkurrenskraftiga hybridlösningar som ger kunderna en bättre säkerhet och prestanda än de som våra konkurrenter erbjuder.

Gamla byggmetoder duger inte

Den framtida utmaningen ligger i att få fram lättare konstruktioner med bättre hydrostatiska egenskaper och en bättre anpassning till olika motor- och drivsystem. Lättare konstruktioner kräver mindre motorer och därmed blir bränsleförbrukningen och avgasutsläppen mindre.

För produktionens del gäller det att anpassa tillverkningsmetoderna och utbilda personalen så att materialåtgången kan minimeras samtidigt som olika spill och avfall undviks så långt som möjligt. Det gamla sättet att tillverka båtar kommer sannolikt inte att uppfylla framtidens miljökrav.

Kan bygga vad som helst

Inom den österbottniska båtindustrin kan vi tillverka 200-fots segelbåtar i kolfiber och mycket avancerade arbetsbåtar i aluminium. Medelstora fritidsbåtar i glasfiber är vardagsmat och just nu experimenteras mycket med olika kombinationer av aluminium och nya kompositmaterial.

Utveckling av marina dieselmotorer och avancerade vattenjetsystem finns väl förankrad i regionen liksom planering, tillverkning och installation av alla inredningar och nödvändiga hjälpsystem. Här i Österbotten kan vi helt enkelt bygga vilka båtar som helst.

Föreslår centrum för utbildning och utveckling

Problemet är att all denna kunskap ligger utspridd på ett hundratal olika företag och en hel mängd specialister som normalt inte har någon möjlighet att kommunicera med varandra. Resultatet blir då att man utvecklar samma saker i olika företag, vilket måste ses som ett onödigt slöseri med våra knappa resurser.

Det måste finnas ett sätt att samla denna kunskap och utnyttja potentialen för att utveckla mera konkurrenskraftiga båtar och samtidigt säkerställa en kontinuerlig utbildning av nya och motiverade båtbyggare på alla tänkbara nivåer.

Vore det på sin plats med ett båtbranschens kompetenscentrum i energiklustrets Vasa, kanske som ett samarbete mellan Novia och båtbranschens företag?

Stefan Jungell
Företagsombud, specialiserad på båtindustrin
Karlebynejdens utvecklingsbolag Kosek