Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafikfaror oroar vid skola i Karis

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Skolbarn korsar Ekenäsvägen i Karis
Bildtext Många av barnen vid Kiilan koulu är tvungna att korsa Ekenäsvägen på sin väg till och från skolan.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ekenäsvägen i Karis är farlig för skolbarnen som går i Kiilan koulu strax intill. Det hävdar föräldrar samtidigt som staden gör det enkelt för bilister att trycka ännu hårdare på gasen.

För en några veckor sedan inträffade en olycka i korsningen av Ekenäsvägen och Hindersgatan alldeles utanför den finska skolan Kiilan koulu.

Ett skolbarn cyklade in i en bil som körde längs Ekenäsvägen. Han fick skador i huvudet. Det här har lett till debatt om trafiksäkerheten i området.

Skolbarn korsar Hindersvägen i Karis
Bildtext Skolbarn på väg hem efter skoldagen i Kiilan koulu.
Bild: Yle/Maria Wasström

Många skolbarn i alla åldrar rör sig i området eftersom också den finska skolan för årskurserna 7-9 ligger ett stenkast i från.

Det finns två farthinder längs vägsträckan varav den ena är ett upphöjt övergångsställe. Men farthindren ligger ett stycke från skolorna och har dessutom tappat en del av sin effekt sedan vägytan fick ny beläggning.

Hastighetsbegränsningen är 40 kilometer i timmen.

Oroliga föräldrar

Satu Lindström har barn som går i Kiilan koulu och hon är riktigt orolig för trafiksäkerheten.

Satu Lindström
Bildtext Satu Lindström tycker att bilisterna borde beakta barnen bättre.
Bild: Yle/Maria Wasström

Själv har hon möjlighet att hämta sitt barn från skolan efter skoldagens slut men det har inte alla föräldrar.

Hon tycker att bilisterna i högre grad borde beakta de små barnen som korsar vägen.

Lindström får medhåll från Marika som säger att man inte kan räkna med att barnen själva alltid rör sig i trafiken på ett ansvarsfullt sätt.

Jan och Marika
Bildtext Jan och Marika tycker trafikljus vore en bra idé.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon föreslår trafikljus vid övergångstället. Då kunde barnen trycka på knappen och vänta på grönt ljus innan de går över.

Maj-Len rastar varje dag sin hund längs vägen. Hon har märkt att bilarna väldigt sällan stannar vid övergångsstället trots att det står människor vid korsningen.

- När det gäller barn som ska korsa vägen verkar bilisterna ändå i högre grad ta sitt ansvar.

Matte Maj-Len med vovve
Bildtext Maj-Len och vovven tycker att Ekenäsvägen är farlig för skolbarnen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ella Timonen är inte rädd att röra sig på cykel längs Ekenäsvägen.

Däremot tror hon inte att farthindret har någon väsentlig effekt på bilarnas hastighet. Det är alldeles för lågt för att ha någon större inverkan, vilket många bilister i och för sig applåderar.

Staden efterlyser trafikvett

Pia Nordström, ansvarig gatuchef i Raseborg, säger att farthinder inte är optimala varken för biltrafik eller i synnerhet tung trafik.

Däremot efterlyser hon mer försiktighet hos cyklisterna som korsar vägen.

Ella Timonen
Bildtext Ella Timonen säger att bilarna inte bryr sig om farthindret eftersom det är så lågt.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon har varit i kontakt med Kiilan koulus rektor och i skolan har trafiksäkerhet diskuterats mycket den senaste tiden.

Nordström anser att ett upphöjt övergångsställe vid skolan inger falsk trygghet för cyklister som kommer nercyklande för backen från skolan.

Cyklisterna är skyldiga att väja för trafiken längs Ekenäsvägen på det här stället.

Hon säger ändå att staden tar trafiksäkerheten på allvar och ska fundera på olika möjligheter för området.

Genast efter olyckan kontrollerade gatuavdelningen tafiksäkerheten i området och fann att det i det här skedet inte behövde göras något annat än att uppmana en av grannarna att avlägsna en buske.

Diskussion om artikeln