Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Enhetsskolor anses inte vara rimliga i Vasa

Uppdaterad 29.10.2015 10:13.
Böcker och kritor framför en svart tavla med texten abc.
Bildtext Arkivbild.

Vasa stad står inför stora sparkrav. Ett sätt att få ekonomin i balans är att bilda gemensamma skolor för klasserna 1-9. Bildningsdirektör Birgitta Höglund säger att en sådan lösning inte är möjlig på kort sikt.

- Det är inte vettigt, åtminstone på den svenska sidan. Det finns inga sådana utrymmen, säger bildningsdirektör Birgitta Höglund.

Att bilda så kallade enhetsskolor skulle innebära att man måste bygga ut de befintliga skolorna. Dessutom anser Höglund att Vasa redan har ett glest skolnät och transporterna skulle bli oskäligt långa.

Man måste beakta personalen

Skoldirektör Birgitta Höglund i Vasa planerar för mindre grupper i undervisningen.
Bildtext Bildningsdirektör Höglund

Även av hänsyn till personalen är enhetsskolor ett dåligt koncept.

- Alla skolor har rektorer och vi kan inte börja säga upp folk, säger Höglund.

Tror du det kommer att ske uppsägningar i framtiden?

- Vi sparar ju redan genom att försöka undvika nyanställningar när lärare går i pension. Våra undervisningsgrupper har redan upp till närmare 27 elever, de kan inte blir större.

Varför tror du då att man föreslår en sådan lösning om den inte är möjlig?

- Jag tror att man söker med ljus och lykta efter sparmöjligheter. Vi vill också dra vårt strå till stacken, men man måste ju spara med någon typ av bibehållen kvalitet, säger Höglund.

Sparas redan

Höglund säger att skolan redan sparar. Bland annat letar man externa serviceproducenter till morgon- och eftermiddagsvården.

- Då sparar vi genom att vi slipper administrationen för verksamheten och personalen skulle få gå över som gamla anställda till den privata serviceproducenten.

Man har också sparat genom att Mussor skola gått ihop med Haga skola.

- Det innebär ju i princip att den redan är en enhetsskola, säger Höglund.