Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Domkapitlet överklagar fallet Oksanen

Från 2015
Uppdaterad 28.10.2015 16:31.
Votivskeppet och orgeln i Strömfors kyrka
Bildtext Strömfors kyrka
Bild: Yle/Sune Bergström

Helsingfors domkapitel håller inte med om att uppsägningen av Strömforskyrkoherden Kirsi Oksanen var olaglig. Domkapitlet överklagar beslutet från Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärendet går till Högsta förvaltningsdomstolen.

Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt den 30 september att förkasta Helsingfors stifts beslut att säga upp Kirsi Oksanen från sin tjänst.

Domkapitlet i Helsingfors godkänner inte det här beslutet.

Domkapitlet anser att Helsingfors förvaltningsdomstol har gjort ett fel då den endast har beaktat en lista av enskilda gärningar och försummelser. Domkapitlet påpekar att utredningen som gjordes inför varningarna och uppsägningen var omsorgsfullt gjord, men att den inte beaktades i beslutet.

Domkapitlet anser att det klart framkom vad som låg bakom uppsägningsbeslutet, det vill säga att hon har brutit mot sin tjänsteplikt då hon ledde församlingen.

På grund av det här så uppstod det en situation som stred mot arbetssäkerhetsföreskrifterna både inom arbetsgemenskapen och hur arbetet leddes.