Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

En våning skalades av i planen för Westends centrum

Från 2015
Uppdaterad 28.10.2015 20:49.
Westend köpcentrum nya planer 2015
Bildtext Så här skulle husen se ut från Westendvägen sett mot torget. I planen finns hus på 3 och 5 våningar och hus på 4 och 6 våningar, de översta två våningarna har en mindre yta än de nedre våningarna som det syns på bilden.
Bild: Arkkitehdit NRT

Hus på sex våningar i Westends affärscentrum har ritats in i förslaget till en detaljplan för området. Invånarföreningen vill inte se så höga hus i kvarteret.

I centrum av Westend i Esbo står i dag ett litet köpcentrum byggt år 1986. En ändring i detaljplanen ska göra det möjligt att riva byggnaden, och ersätta den med fem bostadshus som har affärslokaler i bottenvåningen.

köpcentrum i Westend
Bildtext Fem bostadshus med affärslokaler i bottenvåningen har ritats in i planen, som nu kommer på nytt till påseende.
Bild: Arkkitehdit NRT

När stadsplaneringsnämnden behandlade förslaget till detaljplan på onsdag kväll fästes särskild vikt vid att affärsutrymmena ska bli tillräckligt stora, och att inte allting kan användas som kontor.

- Westends serviceutbud är rätt så miserabelt. När det på många håll i området byggs till börjar det finnas kundunderlag för ett större affärsutbud, säger arkitekt Stefan Ahlman (SFP) som sitter i stadsplaneringsnämnden.

Invånarförening: Underligt höga hus

Invånarföreningen Pro Westend har krävt att husen inte får bli högre än fem våningar. Det här kravet har i förslaget tagits i beaktande så att de högsta husen är sex våningar, inte sju som i det föregående förslaget till detaljplan.

- För ett par år sedan var det tal om hus på åtta våningar, och jämfört med det är sex våningar i någon mån bättre. Men som vi ser på saken är det underligt högt i ett småhusområde, säger Pro Westends ordförande Elina Tolonen.

Enligt arkitekt Stefan Ahlman ska det byggas höga hus i kvarteret för att det ska motsvara generalplanen. I generalplanen är kvarteret märkt som ett centrumområde.

Tre daghem får maka på sig

Det finns tre daghem i den nuvarande affärsbyggnaden. Den nya detaljplanen tillåter att det byggs daghem i kvarteret, men som det ser ut nu har byggherren inga planer på att bygga daghem.

Westend köpcentrum nya planer 2015
Bildtext Så här skulle husen se ut sett från Westendvägen.
Bild: Arkkitehdit NRT

I förslaget till ändrad detaljplan skulle byggrätten i kvarteret stiga från 3 800 kvadratmeter till 11 100 kvadratmeter.

Förslaget till detaljplan för Westends affärscentrum kommer nu till påseende för andra gången.