Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Bensvullnad kan bero på proteinbrist

Från 2015
Fötter med lackade naglar i vatten
Bild: Pekka Kauranen

Svullna ben beror vanligtvis på problem i venerna, men kan också orsakas av t.ex. problem med lymfkärlen eller proteinbrist.

Svullnad i benen, vristerna eller fötterna kallas för perifert ödem och beror på ansamling av vätska i vävnaderna. Speciellt äldre människor drabbas ofta av bensvullnad.

Oftast är svullnaden ofarlig, men det är bra att utreda orsaken, eftersom svullnaden kan vara ett tecken på allvarligare underliggande problem, som hjärtsvikt.

Venbetingad svullnad

Den vanligaste orsaken till svullna ben är problem med venerna. Blodet återvänder till hjärtat via venerna tack vare en sorts venpump, som dock inte sitter i venerna. Pumpeffekten kommer sig av att musklerna som omger venerna drar ihop sig så att venerna pressas ihop.

Venerna har klaffar som fungerar som bakslagsventiler. Klaffarna gör att blodet endast kan transporteras åt ett håll och får muskelpumpen att fungera. Om bakslagsventilerna inte fungerar blir blodets väg mot hjärtat mindre effektiv. Detta kan leda till att vätska pressas ut i vävnaderna, vilket orsakar svullnad. Detta är den vanligaste orsaken till svullna ben.

Det är inte ovanligt att ha problem med venerna endast på ena sidan av kroppen. Det innebär att ett ben kan vara svullet medan det andra är normalt.

Lymfatisk svullnad

Så kallad osymmetrisk svullnad kan ha andra orsaker än problem med venerna. En vanlig sådan orsak är så kallad lymfatisk svullnad. Lymfvätskan bildas i venerna, varifrån den pressas ut från blodet och samlas i lymfkärl. På lymfkärlens lymfkörtlar finns vita blodkroppar som utgör ett viktigt skydd mot bakterier.

Om man har fått lymfkörtlar bortopererade t.ex. på grund av cancermetastaser innebär det att lymfkärlets väg avbryts, varvid lymfväska ansamlas. Detta kan åtgärdas t.ex. med lymfamassage, som kan hjälpa lymfvätskan att hitta alternativa vägar.

Lymfmassage brukar inte rekommenderas vid akut cancer. Däremot kan lymfmassage vara till nytta efter en cancerbehandling ifall det har uppstått en bestående lymfatisk svullnad i benet, t.ex. då man tagit bort lymfknutar i ljumsken eller i armhålan.

Vätskedrivande mediciner fungerar inte särskilt bra vare sig på venbetingad svullnad eller lymfatisk svullnad.

Ankelsvullnad kan bero på hjärtsvikt

Svullna ben kan också bero på hjärtsvikt, då hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt effektivt.

En annan orsak till svullnad i benet kan vara en blodpropp. Vanliga symtom vid blodpropp i benen är att vaden svullnar och blir varmare än det andra benet. Ibland uppstår även rodnad eller annan missfärgning. Den svullna vaden är också ofta öm och spänd vid beröring och när vadmuskeln arbetar. Ifall en blodpropp i benet lossnar kan den transporteras till lungorna. Om en blodpropp i benet upptäcks och behandlas i tid är den oftast inte farlig, men om proppen växer så att den hindrar blodcirkulationen kan den få allvarliga följder.

Proteinbrist kan orsaka svullnad

En vanlig form av svullnad, speciellt hos äldre människor, är svullnad som beror på proteinbrist.

Proteinernas osmotiska effekt gör att det inte pressas ut vätska i vävnaderna. Proteinbrist kan leda till att en del av vätskan rinner ut i vävnaderna och orsakar svullnad.

Vid misstankar om proteinbrist lönar det sig att ta ett blodprov för att kontrollera patientens halt av prealbumin. Är halten för låg bör kosten läggas om så att patienten får i sig mer protein.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.