Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Planeterna i vårt solsystem

Från 2016
Uppdaterad 15.11.2016 12:26.
Solsystemet
Bild: NASA

Det finns åtta planeter i vårt solsystem: Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Planeterna kretsar runt solen som är den stjärna som ligger närmast oss.

Tidigare räknades också Pluto som planet, men från och med 24 augusti 2006 har Pluto i stället räknats som en dvärgplanet. Andra dvärgplaneter i vårt solsystem är Ceres, Eris, Haumea och Makemake.

Solen

Solen är stjärnan i solsystemet och det är runt den som de övriga delarna i solsystemet kretsar. Solen är mycket större än planeterna i vårt solsystem. Solens diameter är cirka 109 gånger större än jordens, vilket gör den drygt en miljon gånger större än jorden.

Solens storlek i jämförelse med planeterna.
Bildtext Solens storlek i jämförelse med planeterna.
Bild: CC BY-SA 3.0

Ljuset och värmen som solen utstrålar är en förutsättning för allt biologiskt liv på jorden. I många kulturer har man dyrkat solen som en Gud. I den grekiska mytologin kallades solens personifiering Helios och i den egyptiska mytologin kallades solguden Ra. I nordisk mytologi var Sol en kvinnlig gud som körde solens vagn kallad Afrödull.

Fakta om solen

Temperatur i kärnan: 15 miljoner °C
Avstånd från jorden: 149,6 miljoner km
Massa: 333 000 gånger jordens massa
Ålder: 4,6 miljarder år
Antal planeter: 8 planeter
Yta: Solens yta består av 6000 °C het gas som består till största delen av väte (70%) och helium (28%)

Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Solen - Spela upp på Arenan

Merkurius

Merkurius är den planet som ligger närmast solen och är den minsta planeten. Merkurius har inga naturliga satelliter och dess enda kända geologiska strukturer förutom nedslagskratrar är kullar, klippor och dalar som troligen bildades under dess tidigaste historia. Merkurius nästan obetydliga atmosfär består av atomer som blåsts dit från solen av solvinden.

Merkurius kretsar runt solen på den innersta omloppsbanan. Planeten är bränd och bestrålad som ingen annan planet på grund av att den ligger närmast solen. Planeten har fått sitt namn efter den romerske guden Mercurius som var gudarnas budbärare.

Merkurius
Bildtext Merkurius
Bild: NASA
Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Innerbanan - Spela upp på Arenan

Fakta om Merkurius

Upptäckt: Forntid
Diameter: 4879km
Omloppstid: 88 dygn
Avstånd från solen: 58 miljoner km
Yttemperatur: -180 till 430 °C
Antal månar: 0

Venus

Venus kallas också ”Morgonstjärnan” eller ”Aftonstjärnan” eftersom den ses främst vid soluppgång och solnedgång. Venus har nästan samma storlek som jorden (0,815 jordmassor). Venus är även på många andra sätt lik jorden då den har en tjock silikatmantel runt en järnkärna, en betydande atmosfär och sannolikt geologisk aktivitet. Men det finns även stora skillnader; Venus är mycket torrare än jorden och dess atmosfär är nästan 90 gånger tätare.

Venus har inga naturliga satelliter och är den varmaste planeten i solsystemet med en yttemperatur på över 400 °C.Tidvis är Venus den överlägset ljusaste planeten på himlen. Planeten har fått sitt namn av kärleks- och skönhetsgudinnan Venus. Italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei upptäckte Venus faser och storleksvariation år 1610, vilket utgjorde ett viktigt stöd för den heliocentriska världsbilden.

Venus
Bildtext Venus
Bild: NASA
En 3D-bild av Venus yta
Bildtext En 3D-bild av Venus yta
Bild: NASA (Public Domain)

Fakta om Venus

Diameter: 12 104km
Omloppstid: 224,7 dygn
Upptäckt: Forntid
Avstånd från solen:108 miljoner km
Yttemperatur: 460 °C
Yta: stenig, vulkanisk

Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Venus - Spela upp på Arenan

Jorden

Vi kallar vår planet jorden fastän den till två tredjedelar består av vatten. Det är troligen ur vattnet som livet på jorden har börjat. Jorden är den största och mest kompakta av de inre planeterna. Jorden är den enda av planeterna som konstaterats ha geologisk aktivitet och är även den enda planeten som med säkerhet härbärgerar liv.

Jordens atmosfär skiljer sig markant från de andra planeternas, vilket förklaras av att närvaron av levande organismer har förändrat atmosfären till att innehålla fritt syre, i dag motsvarande 21 procent. I programmet bekantar vi oss bland annat med klimatet, atmosfären och strukturen av vår planet.

Jorden sedd från rymden.
Bildtext Jorden sedd från rymden.
Bild: AP Graphics Bank
Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Jorden - Spela upp på Arenan

Fakta om Tellus

Diameter:12 756km
Omloppstid: 365,25dygn
Bildades: 4,54 miljarder år sedan
Avstånd från solen: 149,6 miljoner km
Yttemperatur: -88°C till +58°C
Yta: Stenig och täckt av vatten

Mars

Mars är den fjärde planeten från solen. Mars är mindre än jorden och Venus. Den har en tunn atmosfär till största delen bestående av koldioxid. På Mars finns solsystemets största berg, Olympus Mons och solsystemets största kanjon, Valles Marineris. Mars yta, som är täckt av vulkaner tyder på geologisk aktivitet som kan ha pågått fram till alldeles nyligen.

En stor del av ytan täcks av ett djupt lager finfördelat stoft som bland annat innehåller mycket järnoxid vilket ger Mars dess rödaktiga färg. Mars har två små naturliga satelliter (Deimos och Phobos) vilka tros vara asteroider som fångats upp av gravitationen. Mars eller den röda planeten är den värld som vi till nästa kommer att besöka. I dag är Mars en livlös planet, men har det någonsin funnits liv på Mars?

Bild på Mars.
Bildtext Bild på Mars.
Bild: NASA (Public Domain)
Mars
Bildtext Mars
Bild: Robesus Inc
Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Den röda planeten - Spela upp på Arenan

Fakta om Mars

Diameter: 6792 km
Omloppstid: 687 dygn
Upptäckt: Forntid
Avstånd från solen: 228 miljoner km
Yttemperatur: -125 °C till +24°C
Antal månar: 2 (Phobos och Deimos)
Yta: Stenig yta med rostiga stenar och röd sand. Vid polerna fruset vatten.

Jupiter

Jupiter är den största av de yttre solsystemets planeter. Den har 2,5 gånger så mycket massa som alla de andra planeterna sammantaget. Jupiter består huvudsakligen av väte och helium. Jupiters höga inre värme skapar ett antal mer eller mindre bestående inslag i dess atmosfär som till exempel den Stora röda fläcken.

Jupiter har sextiosju kända månar. De fyra största, Ganymedes, Callisto, Io, och Europa, visar en stor likhet med stenplaneterna, till exempel vulkanism och en varm kärna. Ganymedes, den största av solsystemets månar, är större än Merkurius. Jupiter har mörka ringar som är väldigt tunna.

Bild på Jupiter tagen 1979 av Voyager 1.
Bildtext Bild på Jupiter tagen 1979 av Voyager 1.
Bild: NASA

Jupiter

Diameter: 142 980 km
Omloppstid: 11,86 jordår
Upptäckt: Forntid
Yttemperatur: mellan 70°C och -110°C
Avstånd från solen: 779 miljoner km
Yta: Stort klot av gas. Finns troligen inte fast yta på Jupiter.

Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Kungsplaneten - Spela upp på Arenan

Saturnus

Saturnus är den sjätte planeten från solen och den näst största i solsystemet.Saturnus känner man igen på dess utbredda ringsystem. Saturnus har stora likheter med Jupiter som till exempel sammansättningen i atmosfären och dess magnetosfär. Saturnus har sextio kända månar (och tre som ännu är obekräftade). Två av månarna: Titan och Enceladus visar tecken på geologisk aktivitet, även om de till största delen består av is. Titan är större än Merkurius och är den enda månen i solsystemet med en betydande atmosfär.

saturnus
Bildtext Saturnus
Bild: NASA (public domain)
Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Saturnus - Spela upp på Arenan

Saturnus

Diameter: 120 540 km
Omloppstid: 29,5 jordår
Upptäckt: Forntid
Avstånd från solen: 1433 miljoner km
Yttemperatur: -180 °C
Yta: består mest av väte

Uranus

Uranus är den sjunde planeten från solen. Uranus är en av solsystemets fyra jätteplaneter - Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus - och är av ungefär samma storlek som Neptunus. Planetens diameter är ungefär 50 000 km (ca 4 gånger så stor som jordens). Planetens rotationsaxel har en lutning på hela 98 grader, vilket innebär att planeten snarast ”rullar” genom rymden på sin bana runt solen.

Det tar 84 år för Uranus att fullborda ett varv runt solen. På grund av Uranus lutning ger det mycket märkliga dygn och år. Under ungefär halva banan får nordpolen hela tiden solljus och det är sommar norr om ekvatorn. Sommaren följs av en 42 år lång vinter med norra halvklotet ständigt i natt eftersom det är vänt bort från solen.

Uranus
Bildtext Uranus
Bild: NASA (Public Domain)

Uranus

Diameter: 51 120 km
Omloppstid: 84 jordår
Upptäckt 1781 av astronomen William Herchel
Avstånd från solen: 2748 miljoner år
Yttemperatur: -215 °C
Yta: Fruset vatten, metan och ammoniak.

Geografi - Vetamix: Rymdmapp: Uranus och Neptunus - Spela upp på Arenan

Neptunus

Neptunus är den åttonde planeten från solen. Neptunus är en så kallad gasjätte, och har fått sitt namn efter havsguden Neptunus i romersk mytologi. Den 24 augusti 2006, då den Internationella astronomiska unionen beslutade att Pluto inte längre var en planet, blev Neptunus den yttersta planeten i solsystemet. Neptunus var dock den yttersta planeten i solsystemet även mellan åren 1979 och 1999, eftersom Pluto då låg närmare solen än Neptunus.

Neptunus liknar Uranus, både i fråga om atmosfär och kemisk sammansättning – båda består huvudsakligen av väte, helium och metan. Trots att Neptunus ligger längre bort ifrån solen än vad Uranus gör har den en mycket livligare atmosfär.

Avståndet mellan Jorden och Neptunus är ca 4,4 miljarder kilometer och med bil 110 kilometer i timmen skulle det ta ca 4 500 år. Även med raket skulle det ta väldigt lång tid, om du t.ex. skulle åka 11 kilometer i sekunden skulle det ta 12-13 år.

Neptunus
Bildtext Neptunus
Bild: NASA (Public Domain)

Fakta om Neptunus

Diameter: 49 530 km
Omloppstid: 165 jordår
Upptäckt: 1846 av Johann Gottfried Galle som var en tysk astronom.
Avstånd från solen: 4503 miljoner km
Yttemperatur: -218 °C
Yta: Fruset vatten och gas.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln