Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Redan vid 25 får kvinnan lägre lön

Uppdaterad 29.10.2015 19:55.
Sjukvårdare på ett sjukhus

Kvinnors medelinkomster har redan länge varit 80 procent av männens inkomster. Statistik visar att skillnaderna består år efter år och att klyftan ökar längre fram i karriären.

Kvinnor som arbetar kommunalt får högre lön än män när de är under 25 år gamla. Per månad rasslar det in 250 euro mer på kvinnornas konto än på de jämnåriga männens konto. Efter det faller kvinnorna av lönekälken.

Utgår man från inkomsterna är kommunalt anställda kvinnor på toppen av sin karriär före de fyller 50 år. Efter det sjunker lönen, endast kvinnor som jobbar tills de är över 65 år lyckas höja sina löner.

Grafik, inkomstskillnader, kommun

Mäns medellöner stiger däremot ända fram till pensionen. Inför pensioneringen får männen 850 euro mer än kvinnorna. Bland dem som är över 65 år är löneskillnaderna över 1 200 euro i månaden, till fördel för männen.

Grovt karikerat är kvinnorna sjukskötare och närvårdare medan männen är stadsdirektörer.

― Anne Hotti

Tydligare skillnader för statsanställda

För statligt anställda är skillnaden till männens fördel ännu större. Kvinnorna får mer lön än männen bara så länge de är under 19 år.

Kvinnornas löner är högst vid 40 år och vid den tidpunkten får männen redan 500 euro mer än kvinnorna. Trots att kvinnornas löner börjar stiga efter svackan vid 40 år, får män ändå 1 000 euro mer i månaden innan de går i pension.

Kvinnor kan höja sina löner om de jobbar tills de är över 65, medan män i samma ålder får i medeltal ändå 1300 euro mer i månaden.

Grafik, inkomstskillnader, stat

Löneutvecklingen ser liknande ut också på den privata sidan. Unga män tjänar något mer än kvinnor och efter att de fyllt 25 stiger deras lön snabbare.

Äldre män har mer krävande uppgifter

Representanter för kommun och stat säger att löneskillnaderna beror på att män och kvinnor arbetar i olika branscher.

- Män och kvinnor gör olika slags arbete som kräver olika mycket. Det här utgör sedan skillnaden i lönen i medeltal, säger Mika Happonen, konsulterande tjänsteman vid Statens arbetsmarknadsverk.

- Grovt karikerat är kvinnorna sjukskötare och närvårdare medan männen är stadsdirektörer, säger Anne Hotti, ledande arbetsmarknadsutredare vid Kommunarbetsgivarna.

Enligt Mika Happonen är de äldre arbetstagarnas högre lön inte ogrundad.

Uppgifter från Statistikcentralen visar att kvinnliga chefer förra året fick 1100 euro mindre per månad.

- I äldre åldersgrupper blir de krävande arbetsuppgifterna, som är mer välbetalda, också mer krävande, säger Happonen.

Familjeansvar sänker lönerna

Inom kommunsektorn utvecklas kvinnornas löner inte i samma takt som männens på grund av att kvinnor ofta bär ett större ansvar för familjen, säger Happonen.

- Det finns fortfarande utmaningar i att pussla ihop familj och jobb och det här syns i löneskillnaderna mellan könen, säger han.

Både Happonen och Hotti understryker att män och kvinnor får samma lön för samma arbetsuppgift.

Uppgifter från Statistikcentralen visar att kvinnliga chefer inom kommunsektorn ifjol fick 1 100 euro mindre betalt per månad, jämfört med manliga chefer.

Lika lön för samma arbete får kontorsarbetare, personer som arbetar med kundbetjäning och jordbrukare.

De följande åren sker troligtvis inga större förändringar vad gäller ojämlikheten på arbetsmarknaden. Juha Sipiläs (C) regeringsprogram tar varken upp löneskillnader eller hur könsbalansen i olika branscher kan bli jämnare.

Marjatta Rautio/ Yle Uutiset