Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskarprofessor om sjukfrånvaromodell: Modern och mångsidig

Från 2015
Guy Ahonen våren 2014
Bild: Yle/AG Karlsson

Forskarprofessor Guy Ahonen på Arbetshälsoinstitutet välkomnar Läkarförbundets förslag om att förnya systemet med sjukskrivningar. Det ger en mer mångsidig bild av begreppet arbetsförmåga, säger Ahonen.

Läkarförbundet vill slopa rutinmässiga sjukfrånvarointyg och i stället låta arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om i vilken mån och med vilka uppgifter den anställda kan jobba. Det skulle gälla särskilt sjukintyg för en längre sjukfrånvaro.

Läkaren i sin tur skulle bedöma den anställdas arbetsförmåga.

- Redan i årtionden har man betonat att arbetsförmåga inte är en individuell sak utan en kombination av personens personliga hälsa, kompetens, arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Jag tycker att bilden på det här sättet blir mera mångsidig, säger Ahonen.

Verklighet snart?

Modellen passar bra särskilt i branscher där arbetet är mindre fysiskt, säger Ahonen och han tror att upplägget kan bli verklighet i Finland redan om några år. Förutsatt att det finns vilja hos parterna, särskilt löntagarorganisationerna.

- Den största nyttan är att den totala frånkopplingen från arbetslivet minskar. Och man vet att om man kopplas bort från arbetslivet för en längre tid så kan det ha en bestående effekt på ens arbetsförmåga, säger Ahonen.

En övergång till en ny modell skulle betyda en inlärningsprocess.

- Från arbetsgivarens håll krävs nya färdigheter. Tidigare har förmannen kunnat lita på läkarens utlåtande medan man nu tvingas sätta sig in i löntagarens situation.

Diskussion om artikeln