Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolsaneringar i Lojo ska inte drabba elever

Från 2015
Pulpeter
Bildtext Skoleleverna ska kunna gå kvar i sina skolor trots saneringsarbetet.
Bild: Yle/Madeleine Boström

Flera skolor i Lojo måste saneras. Det politiska beslutet att hålla kvar mindre skolor utgör inget större praktiskt problem, försäkrar tekniska direktören.

Rauhalan koulu i Virkby är i behov av sanering, men trots det ska eleverna från Maksjoen koulu flytta dit.

På onsdagens (29.10) fullmäktigemöte blev det klart att fyra byskolor lyckas undvika den befarade dödsstöten, men Maksjoen koulu läggs ner och Virkby skola i nuvarande byggnad blir ett minne blott.

Virkby skola flyttar in i Källhagens skola som är i gott skick.

Saneringsbehov ska diskuteras

Många av de större skolbyggnaderna i Lojo har ändå kritiserats för att vara i dålig form.

Anttilan koulu och Tytyrin koulus saneringsbehov ska diskuteras på ett möte med elevernas föräldrar inom kort.

Enligt den tekniska direktören Jussi Savela kommer det ändå inte bli aktuellt för eleverna att flytta ut under saneringsarbetet.

Savela menar att det helt enkelt är frågan om slitage som kommit under årens lopp, och att det inte ännu upptäckts något problem med inomhusluften.

Saneringen och saneringskostnaderna kommer att portioneras ut över flera år.

Diskussion om artikeln