Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Folkhälsan vill sköta morris och eftis i Vasa

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Cyklar parkerade framför skola.
Bildtext Vikinga skola i Vasa.
Bild: Yle/Emmi Bergvik

Vasa undersöker möjligheten att köpa all morgon- och eftermiddagsvård av Folkhälsan. Folkhälsan sköter redan verksamheten i Sundom skola och efter nyår tar Folkhälsan också över vid Vikinga skola.

- Vi är väldigt nöjda med Folkhälsan och vi undersöker om de skulle kunna ta över verksamheten också vid andra skolor, säger Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa.

De anställda flyttar med

Genom att utlokalisera all morgon- och eftermiddagsverksamhet uppskattar staden att man skulle kunna spara totalt ungefär 10 000 euro per år. Stadens anställda övergår till Folkhälsan och staden sparar in på de administrativa kostnaderna. Vid Vikinga skola övergår fyra halvtidsbefattningar till Folkhälsan.

Vasa stad erbjuder fyra timmar morgon- och eftermiddagsverksamhet per dag. Den tiden kommer inte att förkortas eftersom staden får statsandelar för verksamheten.

I de övriga skolorna i staden sköter staden själv verksamheten och köper timmar internt av bland annat fritidsverket. I många skolor räcker de fyra timmarna inte för att eleverna ska få en hel dag av ledd verksamhet och bland annat Vasa svenska församling ordnat klubbtimmar i skolorna för att täcka upp behovet. Skolorna har också blivit tvungna att ta av sina egna klubbtimmar för att få timmarna att räcka.

Villiga att ta över

Omsorgschef Barbro Kloo på Folkhälsan säger att man är villig att ta över morgon- och eftermiddagsvården eftersom staden varit mycket nöjd med med verksamheten i Sundom.

- Ja, vi är intresserade att ta över verksamheten under förutsättning att tidtabellen inte är för snäv, säger Barbro Kloo.

Kloo säger att det skulle falla sig mest naturligt att ta över verksamheten vid terminsstarten.

- Teoretiskt sett skulle hösten 2016 skulle vara rimligt under förutsättning att staden bestämmer sig för att köpa tjänsten av Folkhälsan. Ännu är ju inga beslut tagna, säger Kloo.

Även i de övriga skolorna skulle personalen i så fall gå över till Folkhälsan som gamla anställda.

"Börja skolan klockan åtta"

- Jag föreslår att alla skolor skulle börja klockan åtta på morgonen för att vi bara skulle ha eftermiddagen att ordna verksamhet på, säger Höglund.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas för eleverna i årskurs ett och två.