Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inga framsteg i arbetsmarknadsförhandlingarna

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild: Yle

Arbetsmarknadsförhandlingarna stampar på stället, alltså de som ska ersätta regeringens tvångslagar.

Arbetsgivarnas EK har inte nappat på erbjudandet om nollpåslag år 2017 och att exportsektorn i fortsättningen ska bestämma hur stora lönepåslagen kan bli.

Den grupp som behandlar tvångslagarna igen håller sitt sista inplanerade möte idag, där har inget närmande skett.

Löntagarna menar att de inte ens har någon tanke på att ändra sin inställning till tvångslagarna, och arbetsgivarna passar det bra. Så länge det inte finns ett alternativ är det Sipiläs tvångslagar som gäller.

Roende och hopande

Det har varit ett roende och hopande kring semesterpenningen, om alla faktiskt får den. Semesterpenningen skrivs in i lag, för att regeringen ska komma åt att sänka den med 30 procent.

Nu är förslaget att alla nyanställda får den, men inte de gamla som aldrig har haft den. Frågan är om arbetstagarna då behandlas lika.

Sjukkarensen finns kvar. Det blir ingen lön för första sjukdagen och 80 procentig lön för de åtta följande sjuklediga dagarna. Här finns ändå ett försök att se till att exempelvis cancersjuka inte drabbas varje gång de får vård.

Den längsta semester någon ska få ha begränsas till sex veckor. De som har haft lång semester drabbas dubbelt, först av förkortad semester och sedan av minskad semesterpenning.

För någon - det vill säga främst den offentliga sektorn - ska ju bekosta att arbetsgivarnas socialskyddsavgift sänks med 1,72 procentenheter.

Tre år av tvångslagar

Tvångslagarna gäller i tre år, och efter det kan man vänta sig att de som har haft långa semestrar försöker få tillbaka dem.

När Kristi himmelsfärdsdag och trettondagen förblir helgdagar - men blir arbetsdagar - betyder det lön för två dagar färre om året. Men arbetstagarna ska ges möljighet att jobba in de här dagarna.

Den tvingande lagstiftningen betyder att regeringen bestämmer att arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens om bättre förmåner. Om någon kommer överens om exempelvis längre semester än sex veckor, så är det automatiskt ogiltigt.

När tvångslagsgruppen, som den kallas, är klar, går förslaget ut på utlåtanderunda.

Diskussion om artikeln