Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tog åtta år innan invånarinitiativ behandlades

Från 2015
Raimo Nummela
Bildtext Raimo Nummela.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Det är åtta år sedan Raimo Nummela i Uttermossa i Kristinestad lämnade in ett invånarinitiativ till staden. Nu togs det upp till behandling. Nummela ville då att staden skulle utreda om det är möjligt att planera vindkraft på stadens område i Uttermossa.

- Det är lite skrämmande. Vi pratar om närdemokrati och hur viktigt det är att invånarna är delaktiga, men när man lämnar in ett initiativ så tar det så här länge innan det behandlas, säger Raimo Nummela.

CPC Finland hann före

Fråga är om det alls hade behandlats om inte Nummela aktualiserat initiativet på nytt i april i år. I vilket fall som helst har tåget gått. Området är i dag utarrenderat till vindkraftsbolaget CPC Finland.

Om staden hade startat planering av vindkraft enligt initiativet skulle staden i dag ha en mindre vindkraftspark på eget område, skriver tekniska direktören inför nämndens möte tidigare i veckan.

I beredningen beklagar han att initiativet inte behandlades, utan andra vindkraftsaktörer började planera området.

Är det vanligt att det tar så här lång tid innan initiativ från invånarna behandlas?

- Nej det är det inte, säger förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist.

Ska behandlas skyndsamt

Både förvaltningslagen och kommunallagen säger att initiativ ska behandlas skyndsamt.

Sjöqvist har svårt att uttala sig exakt vad som kan ha inträffat ifall initiativet aldrig togs upp till behandling.

- Kan det ha kommit bort på något sätt när det har skett personbyten inom staden? Eller har det behandlats i samband med något annat ärende, resonerar Sjöqvist.

Eftersom området redan är utarrenderat och planeras för vindkraft föreslår tekniska nämnden att stadsstyrelsen och fullmäktige enbart noterar initiativet och konstaterar att det är slutbehandlat.