Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ungdomspolitiker vill dela ut kondomer i skolor

Från 2015
Uppdaterad 05.11.2015 13:35.
Tar ut kondom ur förpackning
Bildtext De unga borde erbjudas både p-piller och kondomer.

Alla unga i Helsingfors som är under 25 år borde få gratis preventivmedel, det föreslår ungdomspolitiker i Helsingfors. Det här skulle minska antalet aborter i staden, tror man.

Unga som är under 25 år borde erbjudas både gratis p-piller och kondomer, det föreslår Helsingfors Unga Gröna, Vänsterunga och Helsingfors Centerunga.

Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderat att kommunerna ska satsa mera på tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa för unga. Ett av förslagen har varit att unga under 20 år ska få gratis preventivmedel från kommunerna, men det är få kommuner som följer rekommendationen.

Könssjukdomar och aborter minskar

I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har aborter och könssjukdomar minskat bland unga. I Raumo där man erbjuder gratis preventivmedel har antalet klamydiasmittade unga minskat med en tredjedel. Också i Vanda har man märkt att gratis preventivmedel har minskat antalet aborter bland unga.

Man kunde dela ut kondomer där unga rör sig; på ungdomsgårdar, evenemang för unga, i skolhälsovården, skolor, på uppbåd och i armén.

Trots att man i andra kommuner har erbjudit gratis preventivmedel för unga under 20 år anser Helsingforspolitikerna att det borde gälla för unga under 25. Det här motiveras med att det görs flest aborter i åldersgruppen 20-24 år.