Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Malax skuldbörda ökar

Från 2015
Malax kommungård.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Skuldbördan i Malax förväntas stiga ordentligt de kommande åren. Kommunen har stora investeringar på gång.

Förslaget som kommunstyrelsen ska behandla innebär investeringar för sju miljoner euro nästa år. Åren efter det siktar man på 5,8 respektive 6,4 miljoner euro.

Störst är hälsovårdscentralen

Den största investeringen är renoveringen och utbyggnaden av hälsovårdscentralen. Utöver det satsar man på Yttermalax skola, handikappboendet Lyran och Mogårdens åldringshem.

Om investeringarna förverkligas skulle det öka kommunens skuldbörda till knappa 30 miljoner, eller 5300 euro per invånare, i slutet av 2018.

Inga onödiga investeringar

Kommundirektör Mats Brandt är ändå inte oroad. Historiskt sett har investeringarna förverkligats i en långsammare takt än planerat.

Malax kommundirektör Mats Brandt.
Bildtext Mats Brandt.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det är troligt att så blir fallet även nu och då skulle inte skulderna öka så drastiskt som man beräknat.

- Det är en plan vi talar om. Det som förverkligas brukar bli något annat. Man ska också komma ihåg att det är behövliga investeringar det handlar om, säger Brandt.

Ingen skattehöjning

Förslaget inför kommunstyrelsens möte på måndag är att bibehålla inkomstskattesatsen på 21,5. Skatten har höjts flera år i rad.

I budgeten 2016 siktar man på ett överskott på knappa 32 000 euro. Sen ser det ut att bli minus: knappa 400 000 år 2017 och 600 000 år 2018.

- Vi är väldigt osäkra på statsandelarna. Därför ser det ut så där, säger Brandt.

- Men i en budget med verksamhetskostnader på 43 miljoner är det inga stora summor det handlar om.