Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen vill sätta Storån i skick

Från 2015
Lappfjärd den 17 april 2013.
Bildtext Arkivbild. Lappfjärd den 17 april 2013.
Bild: YLE

Med iståndsättningen hoppas man kunna minska översvämningsskadorna och göra det möjligt för fisken att ta sig till förökningsområdena ovanför Villamo.

Planen för iståndsättningen av Storån i Villaområdet har blivit klar. Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har lämnat in en ansökan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om att få sätta ån i skick.

År 2012 och 2013 orsakade översvämningarna längs Lappfjärds å stora skador. När det är mycket vatten i ån är dammen och bron i Villamos öppningar för små.

Värdefull för fisken

Ur fiskeriekonomisk synvinkel är Lappfjärds å väldigt värdefull. Efter att fiskvägarna i Perus och Sandgrund blev färdiga i fjol är dammen i Villamo det sista vandringshindret.

För havsöringen är Lappfjärds å-Storå den viktigaste ån i naturligt tillstånd i landets södra del. I Villamo byggs en naturanpassad fiskväg och när den blir klar har vandringsfisken obehindrad passage till åns övre lopp. Då öppnar sig över 40 kilometer nya å- och bäckfåror där det finns rikligt med lämpliga föröknings- och yngelområden för öringen.

I samband med iståndsättningen ska man också återställa ett drygt 800 meter långt forsavsnitt i Lappfjärds å nedanför Villamo.

Minska risken för översvämningar

I den nationella fiskvägsstrategin och i åtgärdsprogrammet för vattenvård i Lappfjärds å har man konstaterat att Villamoområdet behöver sättas i skick. Också i planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds å som just nu bereds konstateras behovet av iståndsättning. Iståndsättningsprojektet främjar också naturens mångfald i den del av ån som hör till nätverket Natura 2000.

NTM-centralen söker om tillstånd för att få sätta åfåran vid dammen i Villamo i skick och för att få bygga en ny bro istället för den gamla som är för låg. Dessutom ansöker man om att få permanent rätt till att använda de markområden behövs för strukturerna.

EU-pengar

NTM-centralen räknar med att iståndsättningen av ån kommer att kosta 230 000 euro. Målet är att iståndsättningens skulle kunna göras under åren 2017 och 2018 med hjälp av Life-finansiering från EU.