Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm gasar och bromsar i nästa års budget

Från 2015
Korsholms kommun
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Det blir en stram budget också i Korsholm för nästa år. Kostnadsökningen ska stoppas, men det finns också satsningar på nya bostadsområden.

Det är egentligen bara bildningssektorn som innebär problem.

- Vi har en så stor ökning av barn både i daghem och skolor att det är svårt att komma ner till budgetramen där, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Luther (SFP).

Kommunstyrelsen höll budgetseminarium under torsdagen och tjänstemannaarbetet med budgeten pågår för fullt.

- Det blir satsningar på nya planområden samtidigt som vi jobbar hårt med att kostnaderna för den kommunala servicen inte ska stiga.

Att det blir ett budgeterat underskott är ändå sannolikt.

- Så här långt ser det ut som att vi landar på ett underskott på en miljon euro, säger ekonomidirektör Rabbe Eklund, men tillägger att mycket ännu hinner ändra innan budgeten ska behandlas i styrelsen den 9 november.

För många barn och pensionärer

Ett av Korsholms problem är minskade skatteinkomster. Mellan åren 2006 och 2009 var Korsholms skatteutveckling bättre än landet i medeltal, de därpå följande fyra åren låg man på medeltalet och de senaste åren har trenden vänt neråt.

- Vår skatteutveckling är sämre än landet i medeltal, säger Luther.

Enligt Michael Luther beror det på Korsholms demografi, eller befolkningsstruktur. En allt mindre del av invånarna i Korsholm är i arbetsför ålder.

- Både andelen barn och andelen pensionärer i kommunen har ökat, säger Luther.

Nya bostadsområden ska locka inflyttare

För att råda bot på det satsar Korsholm nästa år - trots den strama budgeten - på nya bostadsområden och nya företagstomter.

- Det är den vägen vi kan få högre skatteinkomster, genom inflyttning och nya företagsetableringar, säger Luther.

Nya bostadstomter kommer på ett par områden i Smedsby, Böle, Toby och Petsmo. Företagstomterna kommer att finnas vid Fågelberget och i Vikby.

- Det är rätt centralt belägna tomter huvudsakligen, de borde vara attraktiva, säger Luther.