Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart är ungdomarna lika få som på 1800-talet

Från 2015
punkare

Antalet ungdomar i Finland hotar att sjunka till samma nivå som år 1894, visar Statistikcentralens färska befolkningsprognos. Orsaken är den sjunkande nativiteten.

Befolkningsprognosen för finländska ungdomar ser rätt dyster ut.

Enligt Statistikcentralens färska befolkningsprognos kommer antalet 15 åringar år 2030 att ha sjunkit till endast 882 000. Senast det fanns så här få ungdomar i Finland var år 1894.

1950-talet ungdomens guldålder

Så sent som i början av 1980-talet hade var femte finländare inte fyllt 15 år. Men enligt prognosen minskar andelen personer som är under 15 år till 14 procent av befolkningen fram till år 2060.

På 1950-talet var andelen finländare under 15 år rekord stor, över trettio procent. Sedan dess har andelen sjunkit sakta men säkert på grund av den sjunkande nativiteten.

Främsta orsaken till att antalet unga minskar är att nativiteten sjunker.

Andelen personer i arbetsför ålder sjunker också

Också antalet personer som är i arbetsför ålder (15-64 år) väntas fortsätta minska. De väntas minska med 75 000 från nuvarande 3,48 miljoner fram till år 2030. Det här betyder att 59 procent av befolkningen skulle vara i arbetsför ålder om femton år.

I minskningen av den arbetsföra befolkningen är det värsta ändå redan bakom oss. Minskningen väntas dessutom bromsas upp av migrationen.