Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Slopa de politiska statssekreterarna!"

Från 2015
Uppdaterad 01.11.2015 15:53.
41 s

Många av regeringens lagförslag har blivit hårt kritiserade för att de inte bereds tillräckligt väl. Förslagen förs vidare trots att de kan innehålla både slarvfel och motstridigheter.

Jacob Söderman (SDP) och Kimmo Sasi (Saml) har båda lång erfarenhet av lagstiftningsarbete i riksdagen. Söderman har varit riksdagsman 1972-1982 och 2007-2011, medan Sasi har suttit i riksdagen 1982- 2015.

Mycket har förändrats gällande lagberedningen under årens lopp.

De anvisningar som regeringen kommer med är i många fall också otydliga

- Man har mer bråttom i dag och så har man inte tillräckligt med jurister i ministerierna. De anvisningar som regeringen kommer med är i många fall också otydliga, säger Sasi.

Gällande själva konsekvensbedömningen av propositionerna finns det också en hel del brister.

- Man utreder ofta vilka konsekvenserna blir för statsekonomin, men sällan vad det får för följder för hemhushållen och människorna, inflikar Söderman.

Regeringen tycker inte att rättsfrågor är viktiga

Det finns också stora skillnader mellan hur bra ministerierna bereder lagförslag. Justitieministeriet klarar sig bra, medan Social- och hälsovårdsministeriet ofta har problem menar Söderman och Sasi.

- Den här regeringen tycker inte att juridik är viktigt, säger Söderman.

Unga lovande jurister flyr ministerierna

En orsak till att lagberedningen är slarvig och otillräcklig beror på att det inte finns tillräckligt med erfarna jurister i ministerierna. Största delen av de duktiga juristerna flyttar över till advokatbyråer efter att först ha fått arbetserfarenhet på ministeriet.

Regeringens målsättning med lagförslag borde också vara klar och tydlig, annars uppstår problem.

- Så borde man också vara konsekvent gällande lagstiftningen, så att man inte fattar beslut som är konfliktartade. Dessutom borde man ge tillräckligt med tid att bereda lagförslag. Man ska inte göra för komplicerade lösningar, säger Sasi

Slopa statssekreterarna och anställ kunniga jurister i stället

En lösning på problemet med dålig och slarvig lagberedning kunde vara att slopa de politiska statssekreterarna helt och hållet, menar Kimmo Sasi och Jacob Söderman.

Efter att ministrarna börjat omge sig med flera politiska rådgivare har kvaliteten på propositionerna blivit sämre, tycker Söderman. Nuförtiden sätter sig ministern inte ens in i alla ärenden.

På grund av för mycket politisering vill inte heller juristerna stanna kvar vid ministerierna.

- Vad gäller statssekreterarna så råddar de nog mera läget, inflikar Sasi. Det skulle vara mycket enklare om det finns en minister som ger anvisningar och har ett politiskt ansvar, medan kanslichefen skulle vara en kunnig jurist.

Politiseringen av ledningen i ministerierna har också lett till att ingen vågar kritisera lagförslagen inom ministerierna, fortsätter han.

Söderman håller med om att en kunnig och erfaren kanslichef är det viktigaste om man vill få till stånd bra propositioner.

- Det var bra på den gamla goda tiden när man hade en erfaren jurist som kanslichef som ibland sade att det här inte går, ni ska inte börja med det här. Kanslichefen visste hur propositionerna skulle skrivas.

Titta på inslaget i Tv-nytt