Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Invånarinitiativ påverkar kommuner

Från 2015
vasa stad

Invånarinitiativ i kommunerna behandlas olika. Vasa gav svar på en vecka. I Malax ligger ett initiativ obesvarat sedan tio år.

Inte är det god förvaltningssed att låta invånarinitiativ ligga obesvarade i åratal, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom på kommunförbundet.

- Det är beklagligt, säger Pekola-Sjöblom när hon hör hur det gått till i Kristinestad och Malax.

I Kristinestad blev ett invånarinitiativ om vindkraft liggande i åtta år innan staden svarade.
Då var det redan för sent och möjligheten att bygga vindkraft på det föreslagna området hade glidit staden ur händerna.

I Malax kom ett invånarinitiativ in 2005 om att förlänga gång- och cykelbanan i Långåminne.
Initiativet är fortfarande obesvarat.

Vikarierande kommunsekreterare i Malax, Hasse Stagnäs, säger att han skäms. Till kommunens fördel ska sägas att initiativet inte har lämnat på någon hylla och samlat damm.

Tvärtom har kommunen genom åren försökt påverka vägförvaltningen och NTM- centralen för att få loss pengar för den lätta trafikleden, men utan framgång.

Initiativet är alltså under behandling men visst borde man ha gett ett svar tidigare, säger Stagnäs.
Nu blir det troligen ett svar till våren.

Vasa är snabb

Vasa utmärker sig för sin snabba behandling. Selma Green lämnade in ett initiativ om att staden ska försöka minska utsläppen av växthusgaser.

Selma Green, museichef i Vasa.
Bildtext Selma Green.

- Svaret kom efter bara en vecka och jag är jättenöjd, säger Green.

Då hade initiativet behandlats i miljöförvaltningen och stadens ledningsgrupp. Tjänstemän hade till och med varit i kontakt med henne och preciserat vissa frågor.

-Jag vill att staden tar starkare ställning i klimatfrågor och jag ser det som ett problem att stenkol används för energiproduktion i Vasa.

Svaret blev att initiativet kommer att beaktas och finnas med i den fortsatta behandlingen av miljöfrågor. Ett 20-tal personer hade undertecknat initiativet vilket gav det extra tyngd.

Nej i Jakobstad

I Jakobstad fick Hanna Palovuori nej på sitt förslag om att inrätta ett råd för barnfamiljer. Det finns ju äldreråd, ungdomsråd och handikappråd, så varför inte ett barnfamiljeråd.

- Jag är nöjd också om det blev avslag.

Initiativet togs på allvar och flera tjänstemän hade utrett frågan och angav skäl till varför de anser
att ett nytt råd inte behövs. Barnfamiljerna är väl företrädda i olika organ var huvudskälet till avslaget.

- Men vi uppmuntrades att bilda ett informellt barnfamiljeråd.

Palovuori uppmanar andra att använda sig av möjligheten att göra invånarinitiativ.

- Det är bara att gå in på webbsidan Invånarinitiativ.fi. Välj kommun och skriv ditt ärende.

Möjligheten obekant

Via webbplatsen Invånarinitiativ.fi är just nu över 1000 initiativ på gång. Det handlar bland annat om trafiksäkerhet, skolfrågor, parker, skolskjutsar och vårdfrågor.

Men det kunde vara långt fler ärenden, säger kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

- Alla har rätt att lämna in ett initiativ, också barn.

Initiativ ger resultat

I Närpes ledde ett initiativ till att man började skriva Närpes historia. Arbetet har redan pågått i flera år och historieskrivningen sker på nätet, digitalt alltså. Man kan följa med skrivningen på webbsidan som uppdateras kontinuerligt.

Och bara för några veckor sedan inkom en motion i Korsnäs som handlar om kommunens informationstidning Korsnäsnytt.

Många har "ingen reklam, tack" på postlådan men då uteblir tidningen eftersom den delas ut tillsammans med reklam.

Hur löser ni det problemet, undrar initiativtagaren, och kommunen utreder just nu frågan.

Ett riktigt färskt initiativ hittar vi i Närpes där pensionärsföreningarna föreslår ett kulturkort för 65 år fyllda.

Det skulle berättiga pensionärer att besöka stadens motionsanläggningar och kulturevenemang, om inte gratis så till rabatterat pris.

Nu väntar pensionärerna på stadens svar.

Finland föregångare

Finland var föregångare med invånarinitiativ när det kom 1996. Det uppmärksammades stort även internationellt, och senare följde Sverige och Norge efter och införde rätten till invånarinitiativ.

Pekola-Sjöblom säger att Sjundeå är ett utmärkt exempel på hur det kan skötas på ett bra sätt.

På kommunens webbsida kan man läsa vilka initiativ som har lämnats in och kommunens tjänstemän beskriver hur ärendet kommer att behandlas och gå vidare.

-Man tappar tron på systemet om man inte får ett svar, säger Pekola-Sjöblom.

Pekola-Sjöblom säger att vi kunde använda initiativet mer, det är ju trots allt en finländsk uppfinning.

I dag tar det i genomsnitt sex månader för en kommun att besvara ett initiativ.