Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg: Vårdbolaget Attendo tvingar oss att köpa vården av dem

Från 2015
Uppdaterad 12.11.2015 10:51.
Bildtext Servicehemmet Villa Pentby i Karis
Bild: YLE/Marga Sandström

Vårdföretaget Attendo kringgår konkurrensutsättning och försätter staden Raseborg i en situation där alternativet är att flytta på åldringar och demenssjuka.

Raseborg stad ser sig därför tvungen att fortsätta köpa vårdtjänster av företaget Attendo utan konkurrensutsättning.

En kommun saknar makt då ägaren till vårdhem vägrar underteckna hyresavtalet. Raseborgs chefer är bestörta.

- Det är frågan om utpressning, säger grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten (SFP).

Det handlar om servicehemmet Villa Pentby som finns i Karis. Staden har ett hyresavtal för fastigheten med bolaget Tyvene Oy och ett separat serviceavtal med vårdföretaget Attendo.

Båda avtalen löper ut den sista augusti 2016.

Raseborg ratades

Nu vägrar fastighetens ägare, bolaget Tyvene, hyra ut Pentbyhuset till Raseborgs stad. Tyvene har i stället valt att hyra ut Villa Pentby till den nuvarande verksamhetsidkaren Attendo.

Ingen vet var vårdhemmets 61 äldre och demensklienter finns om ett år.

- I praktiken betyder det ju att vi är tvungna att fortsätta avtalet med Attendo, åtminstone för en tid, säger chefen för omsorgstjänster Kirsi Ala-Jaakkola som hoppas undvika flytt för klienterna.

Kirsi Ala-Jaakkola och Tom Simola
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola och Tom Simola känner sig maktlösa inför vårdjätten Attendo
Bild: Yle/Maria Wasström

- Det är mycket olyckligt att ett vårdföretag i vissa avseenden styr det kommunala beslutsfattandet, säger stadsdirektör Tom Simola.

Han medger också att Raseborg som stad måste lära sig av det här även om det tycks vara pengarna som styr.

- Tyvärr verkar det så när det gäller den här sektorn att det är pengar och juridik i första hand och äldreomsorg och vård i andra hand, säger Simola.

Vårdbusiness

Det skulle vara en rutinsak. Avtalet mellan Raseborg och vårdjätten Attendo går ut i augusti 2016. Vården skulle därför upphandlas på nytt.

Före upphandlingen ville staden också förlänga hyresavtalet med fastighetsbolaget som äger Villa Pentby på den tidigare gränsen mellan Karis och Pojo.

Situationen just nu är den att det finns ungefär 60 vårdplatser på Villa Pentby för äldre och personer med demens. Klienterna behöver hjälp dygnet runt. Staden köper vården på Villa Pentby av vårdbolaget Attendo som vann konkurrensutsättningen för ett antal år sedan.

Staden Raseborg kan inget göra när ägaren till vårdhemmet vägrar underteckna det färdigt förhandlade fortsatta hyreskontraktet. Avtalet skulle ha gällt till 2040. Staden ville att de äldre får fortsätta bo i samma hus trots att vårdproducenten kan byta varje gång avtalet konkurrensutsätts.

Hyresvärden svarar

Enligt fastighetsbolaget Tyvenes vd Marja Kokko handlar det om hur man tolkar de avtal som slöts redan år 2009.

- Vi har haft avtalet med Attendo från första början.

I samband med att Villa Pentby byggdes förutsatte Tyvene att hyreskontraktet i framtiden skulle vara längre än sju år, vilket det nuvarande kontraktet är.

Trots att staden erbjöd ett kontrakt på 24 år valde ändå Tyvene att hyra åt Attendo - för samma tid och samma hyra de hade fått från staden.

Det förutsätter projekt som beviljats ARA-medel och räntestöd.

Det är alltså inte en bättre affär för Tyvene att hyra åt Attendo men Attendo är däremot en god kund som Tyvene inte vill bli i strid med.

- Tyvärr är vi bundna av avtal. Nu har det uppstått meningsskiljaktligheter angående avtalen. Jag vill inte gå in på detaljer men Villa Pentby har ju planerats i nära samarbete med Attendo, säger Kokko.

- För att undvika konflikt har vi beslutat hyra åt Attendo, fortsätter Kokko.

Attendo tillbakavisar kritiken

Vårdföretaget Attendos områdeschef Simo Saaranen säger för sin del att det handlar om avtal som staden Raseborg borde ha känt till.

- Det borde inte ha varit en överraskning för staden.

Han säger att det eventuellt kan vara så att staden tolkar avtalen på ett annat sätt än företaget Attendo. Han avvisar också kritiken att det skulle handla om ett sätt att kringgå konkurrensutsättning.

Liknande fall i Hangö

Hangö har varit med om ett liknande fall. Staden skulle i våras göra ett nytt hyresavtal med Tyvene som ägde vårdhemmet Källan.

– Vårt avtal med Attendo skulle gå ut i slutet av april. Grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen hade gjort ett principbeslut att man önskade att överta serviceproduktionen i egen regi, berättar grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander i Hangö.
Bildtext Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.
Bild: Yle/Marica Hildén

Då blev det aktuellt att förhandla med hyresvärden om att förlänga hyresavtalet i stadens regi. Men då staden efter långa förhandlingar skulle skriva under hyresavtalet såldes fastigheten till bolaget Titanium.

Men den nya fastighetsägaren meddelade att de inte kommer att tillåta att någon annan än Attendo sköter om vården.

Kan leda till monopolställning

Kajander betecknar det som en principiell konflikt.

– Vi upplevde att stadens självbestämmanderätt trampades på. Vi kunde inte själva välja vem som sköter om våra äldre, utan det var förutbestämt av en vårdproducent som redan då fanns i huset.

Kajander konstaterar att företag som Attendo är bra på att känna till alla kryphål i juridiken och använda dem när det behövs.

- Där ligger tyvärr kommunerna efter.

Hon befarar att det kan leda till monopolställning där vissa vårdproducenter tar över en stor del av vårdproduktionen.

- För att säkra kvaliteten och att man etiskt och moraliskt sköter vården på rätt sätt så måste det finnas en sund konkurrens och man måste trygga att man följer de riktlinjer som finns.

Artikeln uppdaterades 3.11 kl. 18.15 med Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajanders erfarenheter.

Diskussion om artikeln