Hoppa till huvudinnehåll

Fart på Finland

Förslag 214: Öka den inhemska konsumtionen

Från 2015
Bildtext Konsumera mera.
Bild: x3m

För att få fart på hjulen så behöver den inhemska konsumtionen öka.

Om man minskar arbetstiden från 8 timmar till 6 timmar (effektiv arbetstid 6,5 respektive 5), höjer timpenningen och sänker skatten så att nettodagsinkomsten blir lika stor för arbetstagaren och tar in dubbelt mera arbetare så dubbleras ju köpkraften. Inkomstskatteutfallet minskar men kompenseras genom ökat utfall från konsumtionsbeskattningen och andra skatter.

Produktionskostnaderna ökar något men produktionen fördubblas och det finns också en större efterfrågan eftersom köpkraften ökat och genom att befolkningen har mera fritid och tid för konsumtion. Mindre arbetstid medför friskare arbetstagare som med mera fritid kan engagera sig mera i samhället och i tredje sektorn eller i sina familjer.

Allt detta borde ha en positiv inverkan på samhället. Nackdelen är förstås att detta inte till alla delar är förenligt med en hållbar utveckling. Men om vi konsumerar mera av varandras tjänster och inte så mycket varor - tex att gå ut och äta på stan eller byn och umgås samtidigt.

#FartPåFinland

Hur skall vi få fart på Finland?
Här kan du läsa och kommentera de bidrag vi har fått in: Fart på Finland
Vad är ditt recept för att vi skall få Finland på fötter igen?