Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Privatperson vann tomtbesvär mot Karleby stad

Från 2015
Uppdaterad 02.11.2015 15:42.
Sommarstuga i Karleby.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Tvisten om 500 sommarstugetomter som Karleby arrenderar ut är avgjord i Vasa förvaltningsdomstol. Domstolen slog fast att stadsfullmäktige beslöt om en för låg arrendeavgift.

Karleby stad lyckades inte motivera varför staden sänkte arrendeavgiften för äldre personer födda före 1942. Arbetsgruppen som beredde frågan tyckte att en höjning till 1 200 euro år 2017 kan tyckas hög i pensionärsfamiljer och sänkte därför arrendet med 15 procent i fem år. Resten av arrendetagarna skulle betala full avgift.

Carl-Magnus Schauman besvärade sig och förvaltningsdomstolen håller med. Man kan inte försätta arrendetagare i en ojämlik situation. Förvaltningsdomstolen slår därmed fast att beslutet är lagstridigt och fullmäktiges beslut upphävs.

Avbruten försäljning

I ett annat besvär av 17 privatpersoner gäller det samma 500 tomter. Här klagar besvärsställarna över att staden avbröt försäljningen av arrendetomterna. Endast tre tomter hann säljas innan stadsfullmäktige ångrade sig och beslöt att stoppa försäljningen. Före försäljningsstoppet hann 31 arrendetagare meddela att de är villiga att lösa in sin tomt. I sitt besvär kräver de att affärerna ska slutföras.

I sitt utslag skriver Vasa förvaltningsdomstol att Karleby stad som markägare inte är förpliktigad att sälja stadens arrendetomter, inte ens till de villaägare som är villiga att lösa in sin arrendetomt.

Stadsfullmäktige har således inte överskridit sina befogenheter och arrendetagarna har inte behandlats ojämlikt. Besväret förkastades av förvaltningsdomstolen.