Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

CKP: Bra lag för dem som håller på med korruption och penningtvätt

Från 2015
Bildtext Robin Lardot
Bild: Yle

Centralkriminalen förhåller sig negativt till förslaget om en ny lag om förvaltarregister över inhemska aktieinnehav. Enligt CKP är lagförslaget bra för den som vill dölja sitt aktieinnehav eller sysslar med penningtvätt.

- Lagförslaget möjliggör penningtvätt och undanhållande av ekonomisk vinning som uppstått som en följd av brott. Dessutom försvåras polisens möjligheter att förhindra och utreda brott, konstaterar Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot. .

- Om lagen träder i kraft kan aktieinnahev döljas i utländska förvar så att varken polisen, tullen eller åklagarmyndigheten har tillgång till information om innehaven i realtid. .

Om lagen träder i kraft i sin nuvarande form är följderna att det blir svårare att utreda de egentliga ägarna och förmånstagarna, sammanfattar Centrakriminalpolisen lagförslaget ur polisens synvinkel.

Brådska i finansministeriet - remisstiden osedvanligt kort

Lagförslaget är nu på remiss och tiden för olika utlåtanden om förslaget löper ända till idag måndag. Tidigare har också skattemyndigheterna och åklagarna förhållit sig ytterst skeptiskt till lagförslaget men deras utlåtanden hade inte nått finansministeriet i eftermiddags. Den korta remisstiden på bara en vecka har väckt mycket kritik.

Finansbranchens centralförbund har drivit aktivt på frågan i åratal. Enligt centralförbundet är kraven på öppenhet tryggade i det nya förslaget.

I Finland tillämpas i dagens läge ett system med "direkt ägande" där varje aktieägare har ett eget värdeandelskonto under eget namn. Det har gjort det lättare att utreda ägoförhållandena i inhemska börsbolag.

Enligt regeringens planer ska lagen träda i kraft från och med i början av nästa år.