Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattenledningen till Svartå är klar

Från 2015
Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.
Bildtext Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.

Den drygt femton kilometer långa vatten- och avloppsledningen mellan Karis och Svartå är nu klar. Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

Avloppsvatten som tidigare renats vid Svartå och Mjölbolsta reningsverk renas numera vid centralreningsverket i Åminnefors.

Raseborgs vatten erbjuder fastigheter längs den utbyggda linjen att ansluta sig till förbindelseledningen.

Längs ledningen finns sex avloppspumpstationer, en tryckförhöjningsstation och en mätbrunn.

Vatten- och avloppsledningen kostade 2,2 miljoner euro.