Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två möjliga orsaker till fiskdöden i Snappertuna

Från 2015
Uppdaterad 04.11.2015 10:03.
Döda fiskar från Ersösundet i Snappertuna
Bildtext Döda fiskar som påträffades i Ersösundet i Snappertuna.

De fiskar som i somras hittades döda i Ersöströmmen i Snappertuna i Raseborg kvävdes troligtvis till döds. Exakt varför de kvävdes är inte klart, men det finns två sannolika förklaringar till händelsen.

Den ena orsaken kan vara plötsliga förändringar i vattenkvaliteten. Den andra orsaken kan vara skadliga ämnen från dinoflagellater.

Det var lördagen den 18 juli en invånare i området påträffade döda fiskar vid sin strand. Han samlade in minst 70 fiskar, bland annat abborre, gädda, braxen, mört, sutare och björkna.

Genast på måndagen tog han kontakt med miljömyndigheterna och saken började utredas.

För sent

Ett problem är att fiskarna hade hunnit fara illa innan de undersöktes i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras laboratorium.

Det ledde till att gälarna var i så dåligt skick att det inte gick att bestämma om gälarna var skadade och om det var det som ledde till att fiskarna inte kunde andas.

Döda fiskar från Ersösundet i Snappertuna
Bildtext Fiskarna dog i juli.

Det finns inte heller vattenprover från området från just den dagen fiskarna hittades döda och det innebär att ingen vet exakt vilka faktorer som påverkade fiskarna just då. Vattenprover togs först fem dagar senare.

Forskarna har ändå försökt skapa sig en helhetsbild av läget i området och utesluta en del faktorer.

Sannolikhet

Inget tyder på att fiskarna skulle ha drabbats av någon smittsam sjukdom. De flesta sjukdomar är arttypiska och eftersom det var många olika typer av fiskar som drabbades har forskarna uteslutit sjukdom.

Det går inte att utesluta att något miljögift skulle ha sköljts ut i vattnet och förgiftat fiskarna. För att kunna påvisa gift i fiskarna måste forskarna veta vilket gift det är man misstänker och leta efter just det i fiskarna. Det finns alltså inget "allmänt gifttest".

Då allmän syrebrist uppstår i vattnen till exempel nära bottnen är det en relativt långsam process och det gör att fiskarna hinner simma undan till nya platser där det finns syre.

Det innebär att forskarna tror att det sannolikt att läget uppstod rätt så snabbt och plötsligt.

Men det är oklart om det uppstod regelrätt syrebrist i vattnet så att fiskarna inte kunde andas eller om något annat påverkade fiskarnas gälar så att de slutade fungera som de skulle.

Giftiga växtplankton en möjlighet

Forskarna hittade stora mängder växtplankton från gruppen dinoflagellater i vattnet från området där fiskdöden upptäcktes. De dinoflagellater som hittades påminner om släkten Karlodinium.

De här dinoflagellaterna kan skada fiskarnas gälar genom att producera skadliga ämnen. Det kan leda till fiskdöd.

Dinoflagellater är kända för att vissa av dem bildar massförekomster och producerar gifter.

Dinoflagellater från Ersö fotade via ett mikroskop.
Bildtext Det fanns rikligt av växtplankton som hör till gruppen dinoflagellater i proverna från området. Här är de fotograferade via ett mikroskop.

Flera av dinoflagellatgifterna är kända, men det finns även okända föreningar vilket försvårar utförandet av giftanalyser. Det finns alltså inte heller något "allmänt gifttest" för dinoflagellater.

Algexperter ska ännu utföra genetisk analys på de här proverna för att helt exakt slå fast vilken dinoflagellatart det är frågan om.

Plötslig förändring en möjlighet

Fiskarna är mycket känsliga för snabba förändringar i vattenkvaliteten. Det betyder att en annan möjlig förklaring till fiskdöden kunde vara plötsliga förändringar i vattenkemin.

En kraftig algtillväxt leder till en intensiv nedbrytning av organiskt material och nedbrytningen påverkar vattenkemin.

Till exempel kan det plötsligt ha uppståt syrebrist eller förhöjt pH-värde i kombination med höga ammoniakhalter.

Summa summarum har ändå ingen slutgiltig orsak till fiskdöden kunnat fastställas.

Forskarna hoppas att man i den här typen av fall inte väntar med att skicka döda fiskar till Evira så att fiskarna inte hinner fara illa innan man undersöker dem.