Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vörå och Jakobstad behåller skattesatsen

Från 2015
Uppdaterad 02.11.2015 21:12.
Vörå-Maxmo kommungård.
Bildtext Vörå kommungård.

I Vörå vill kommunstyrelsen behålla skattesatsen på 21 procent. Man väntar sig ett underskott 2016 men siktar på att balansera upp det hela på längre sikt.

I fjol beslöt man höja inkomstskattesatsen med en procentenhet.

Nu vill man bibehålla såväl inkomstskattesatsen som fastighetsskatten.

- Utgångsläget var att vi inte skulle höja i år igen, säger styrelseordförande Stig Svens (SFP).

Trots höjningen ser det nu ut som att kommunalskatteinkomsterna bara ökar med knappa 300 000 euro jämfört med 2014.

Det betyder att kommunalskatten underskrider budgeten med nästan 700 000 euro.

- Det var inte väntat, medger Svens.

De totala skatteintäkterna uppskattas underskrida budgeten med 140 000 euro.

Underskott 2016

För 2016 beräknas skatteintäkterna bli 550 000 euro mindre än i år. Däremot beräknas statsandelarna öka med cirka 1,5 miljoner.

Som det ser ut nu siktar man på ett underskott på 740 000 euro i budgeten 2016.

Men styrelsen anser inte att det är befogat med en skattehöjning.

- Tanken är att vi ska kunna göra balanseringsåtgärder på längre sikt. Dessutom kanske invånarna inte blir så glada om man höjer skatten igen, säger Svens.

21,25 procent i Jakobstad

I Jakobstad är styrelsens förslag att skattesatsen hålls kvar på 21,25 procent.

- Det var egentligen ingen debatt. Vi tror att vi ska klara oss med det här, säger ordförande Peter Boström (SFP).

Stadsstyrelsen diskuterade också budgeten för 2016 men Boström kan i det här skedet inte komma med några siffror.

- Det blir svårt att få allt att gå ihop, nöjer han sig med att konstatera.

Stadsstyrelsen fortsätter diskutera budgeten på måndag om en vecka.

Det slutliga beslutet om kommunernas skattesats och budget fattas av fullmäktige.