Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inga skattehöjningar i Lojo

Från 2015
Lojo centrum och Aurlahti.
Bildtext Lojoborna får ha samma skatteprocent också i nästa år.

Politikerna i Lojo stadsstyrelse godkände inte stadsdirektörens förslag på höjda fastighetsskattesatser.

Stadsdirektören Mika Sivula hade föreslagit oförändrad inkomstskattesats i Lojo nästa år på 20,5 procent.

Däremot föreslog han små förhöjningar på den allmänna fastighetsskatten, skatten på byggnader som används för permanent boende samt skatten för byggnader som används för annat än permanent boende.

Stadsstyrelsen beslutade ändå enhälligt att inte gå in för skattehöjningar i nästa år.

Stadsfullmäktige har sista ordet i frågan.