Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ägare slipper skatt via holdingbolag

Från 2015
Uppdaterad 02.11.2015 22:47.
Antti Herlin.
Bildtext Antti Herlin
Bild: Yle

Storägaren i hissbolaget Kone, Antti Herlin, är Finlands rikaste man - men hans namn figurerar inte högst uppe i inkomsttoppen.

Antti Herlin betalar en blygsam skatt i förhållande till sina inkomster. Hans egendom sköts huvudsakligen via holdingbolag.

Samma fenomen kan iakttas i andra liknande bolag.

Skattelagstiftningen är formulerad så att vinstutdelning från börsbolag inte alls beskattas om de betalas till ett holdingbolag.

Antti Herlins vinstutdelning gagnar bland annat vetenskap och konst i Finland. Stiftelsen Kone (Koneen Säätiö), som delar ut stipendier, äger 49 procent av Antti Herlins bolag Holding Manuta.

Holdingbolag vanligt i rika släkter

Enligt Yles uträkningar har börsbolagen i år betalat ut minst 250 miljoner euro i skattefria vinstutdelningar till ägarbolagens holdingbolag.

Bland annat släkten Ehrnrooth använder sig av holdingbolag, och får åtminstone en del av sin utdelning befriad från skatt.

Nyttan av ett dylikt arrangemang handlar närmast om att vinstutdelningen kan investeras på nytt utan att den beskattas däremellan. Man kan alltså via holdingbolag skjuta betalningen av skatten på framtiden. Normal beskattning gäller om holdingbolagets ägare vill ha sin utdelning.

Rika släkter kan låta vinstutdelningar hållas inom holdingbolagen. Tillgångarna investeras hellre vidare eller bibehålls i bolaget för eventuella arvsskiften i framtiden.

Gamla holdingbolag kan ursprungligen ha grundats med målet att förvalta egendom.