Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utan att spara landar Kronoby på minus

Från 2015
Kronoby.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Kronoby kommer att få svårt att få ihop budgeten. Det säger kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar (SFP).

Som det ser ut just nu kommer man att landa på mellan 200 000 och 300 000 minus år 2016.

Byggmästar vill att kommunen stänger skolor men det vill inte majoriteten av styrelsen. Men någonstans borde man hitta sparobjekt.

- Vi har redan skurit 800 000 euro på social- och hälsovården. Vi borde absolut lägga ner någon skola. Det är ömma tår men det är viktigt att vi har en kommun som klarar sin ekonomi, säger Byggmästar.

Kommunstyrelsen har tidigare bestämt att de nedläggningshotade skolorna i Småbönders och Norrby ska vara kvar.

Inte för dyr turism

Kronoby vill ha det billigare alternativet när det gäller turismen i Jakobstadsregionen. Det betyder en anställd och kostnader på 10 000 euro per år för kommunen.

Det kom kommunstyrelsen fram till igår. Nu väntar man på hur diskussionen fortsätter i Samarbetsnämnden i Pedersörenejden.

Förslaget som Concordia och föreningen 7 broars skärgård kommit med är att kommunerna i Jakobstadsregionen ska gå in för ett 3-årigt utvecklingsprogram för turismbranschen. Det kan bli grunden till ett eget bolag i framtiden.

Sex personer vill bli kommundirektör

Styrelsen tog också upp valet av ny kommundirektör. Man kommer inte att ge något förslag till fullmäktige om vem de bör välja utan nöjer sig med att konstatera att fullmäktige utser kommundirektör i tillsvidare anställning.

Valet står mellan sex personer av vilka två genomgått ett lämplighetstest. Det är frågan om politices magister Fredrik Näse och politices magister Malin Brännkärr.

De andra kandidaterna är pedagogie magister Greger Englund, maskiningenjör Leif Svartsjö och politices magister Michael Östman.

Dessutom ställde sig Kronobys förvaltningschef Inger Bjon till förfogande.

Fullmäktige väljer ny kommundirektör den 12 november.