Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå gör sig av med små dagvårdslokaler

Från 2015
Lönneberga daghem
Bildtext Lönneberga daghem.
Bild: Yle/ Ellen Henricson

Lönneberga daghem hör till dem som kanske flyttar till det nya privata daghemmet som ska byggas på Prästgårdsbacken. Borgå stad vill göra sig av med mindre dagvårdslokaler.

Borgå stad ska inte bygga ett nytt daghem på tomten där Prästgårdsbackens daghem finns. Stadsstyrelsen har föreslagit för stadsfullmäktige att pengarna ska användas till ett nybygge vid Tallberga daghem i stället.

Planen är att riva den nuvarande byggnaden, och att företaget Hoivatilat ska bygga ett nytt privat daghem på tomten där Prästgårdsbackens daghem finns nu.

Hoivatilat kan bygga det nya daghemmet för fem grupper innan början av augusti 2016.

Tre lokaler faller bort?

Tack vare det nya privata daghemmet kan Borgå stad avstå från flera mindre verksamhetsställen i närheten av Prästgårdsbacken och i centrum.

Hit hör A-bostäders hyreslokaler vid Huktis daghem med två daghemsgrupper, Lönneberga daghem med två grupper och Familjestugan Ilona som finns på samma tomt som Lönneberga.

Det här är en av utvecklingsåtgärderna i daghemsutredningen från november 2013. Om det finns mindre, oändamålsenliga lokaler kan man avstå från dem så länge barnen får plats på andra daghem.

Bildningsnämnden ska på onsdag behandla en plan där man utgår från att det nya, privata tvåspråkiga daghemmet byggs på Prästgårdsbacken och att staden gör sig av med de mindre lokalerna.

Planen kan vid behov genomföras från augusti 2016.