Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ärkebiskopen: Det finns ingen flyktingkris i Finland

Från 2015
Uppdaterad 03.11.2015 14:19.
Ärkebiskop Kari Mäkinen
Bildtext Ärkebiskop Kari Mäkinen
Bild: Lehtikuva

- Det finns ingen flyktingkris i Finland. Krisen finns inte här, inte i Europa eller i Finland. Krisen finns i de länder som människor tvingas fly från.

Det sade den evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Kari Mäkinen på tisdagen då han i Åbo öppnade kyrkomötet. I sitt tal lyfte ärkebiskopen fram den situation med människor på flykt som Europa och Finland upplever just nu. Han påpekade också att vi både måste hjälpa i krisområdena och vara beredda på att ta emot asylsökande här.

- Människor kommer hit från en krissituation och deras liv är i kris, med en bakgrund i rädsla, hopplöshet och berättelser, som är sorgliga och otroliga. Det är onödigt att tala om kris här, och göra de asylsökande till orsaker till kris.

Ärkebiskop Mäkinen påminde också om att de allra svagaste behöver hjälp där de finns, mitt i krisområden. Det behövs hjälp såväl i krisområdena ute i världen som beredskap att ta emot flyktingar i vårt eget land, dessa kan inte ställas mot varandra, betonade han.

Han framförde också en förhoppning att församlingarna kunde stöda integrationen. Församlingarna har en viktig roll både på det praktiska planet och när det gäller attityderna för att skapa en hemkänsla för flyktingarna, sade ärkebiskop Mäkinen.

Kyrkomötet inleddes i Åbo på tisdagen. Under mandatperiodens sista session ska man bland annat godkänna tilläggshäften till psalmboken, bestämmelser om diakonämbetet och ta ställning till ett ombudsinitiativ som önskar att kyrkan förbereder sig för den nya äktenskapslagen.

Kyrkomötet är den evangelisk-lutherska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkans "riksdag".