Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Hangö måste behålla kontrollen över Casino"

Från 2015
Uppdaterad 03.11.2015 15:47.
En vit byggnad med grönt tak i Hangö som är Casino.
Bild: YLE/Mikael Wikström

Restaurang Casino i Hangö är stadens flaggskepp. Det är en byggnad som absolut ska vara kvar, säger stadsfullmäktigeledamoten Yrjö Sahlstedt (SFP), tidigare stadsarkitekt i Hangö och också i Ekenäs.

Staden ska också äga de byggnader där det finns skolor och daghem, anser Sahlstedt. Stadens förvaltning kan finnas i hyrda lokaler, men den ska finnas nära invånarna.

"Både Casino och tomten kan inte säljas"

Men tillbaka till Casino som är skyddad i stadsplanen. Yrjö Sahlstedt konstaterar att det knappast finns någon Hangöbo som tycker att Casino inte ska finnas.

- Det är en annan fråga vad byggnaden ska användas till.

Restaurangsalen i Casino är ljus.
Bildtext Casinos restaurang.
Bild: YLE/Bubi Asplund

Sahlstedt anser att Casino har utvecklingsmöjligheter. Det finns en gymnastiksal i byggnaden och även rum som kunde användas som inkvartering.

Sahlstedt anser att staden bör äga den mark som Casino står på. Om byggnaden säljs så borde den säljas med en tomt på arrendekontrakt, anser han.

- Då kan staden bestämma vad byggnaden ska användas till. Om Hangö säljer hela rubbet så är det i längden omöjligt för staden att besluta om ändamålet med byggnaden.

Det finns en rätt rymlig idrottshall i Hangö Casino.
Bildtext Casinos gymnastiksal.
Bild: YLE/Bubi Asplund
I Casinos kök finns stora utrymmen.
Bildtext Casinos kök
Bild: YLE/Bubi Asplund

Minnen väcks till liv vid försäljning

Försäljning av vissa byggnader väcker ofta känslor. Sahlstedt gissar att det beror på att folk har minnen och känslor förknippade med byggnaderna.

Sommarrestaurang Knipan i Ekenäs är ett exempel på en försäljning där känslorna kom fram, i synnerhet vad gällde priset.

Företagarna Don Björkström och Yngve Lignell köpte Knipan för 167 500 euro. Utgångspriset var 350 000 euro.

Raseborgs dåvarande stadsdirektör Mårten Johansson sade att det inte fanns något annat alternativ än att sälja Knipan eftersom kostnaderna är för höga.

I Pojo har Raseborgs stad nu fått 850 000 euro för kommunhuset.

Yrjö Sahlstedt.
Bildtext Yrjö Sahlstedt utanför Knipan i Ekenäs.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Byggnader är dyra

Det kostar kommunerna att upprätthålla de byggnader som de äger. Yrjö Sahlstedt säger att hyresintäkerna från dem som har verksamhet i Casino inte täcker fastighetskostnaderna.

- Men man kan hålla fast vid principen att driftskostnaderna bör kunna täckas av hyresinkomsterna. Man kan också tänka sig att samhället står för till exempel grundrenoveringar i en gammal och skyddad byggnad eftersom samhället ställer krav på dess skick.

Så har Casino byggts upp, säger Sahlstedt.

Vård, skola och daghem i egna hus

Vilka fastigheter ska då en kommun äga? Sahlstedt anser att kommunen ska äga till exempel skol- och daghemsbyggnader och vissa vårdinrättningar.

- Boende och förvaltning kan finnas i byggnader som andra äger så länge det är kostnadseffektivt och kommuninvånarna är nöjda.

Sahlstedt anser att förvaltningen ska vara placerad så att invånarna har lätt att ta sig dit för personliga möten.

I Raseborg ska förvaltningen flytta från Fixhuset, som staden inte äger, till egna lokaler på Ekåsens sjuhus område. Sahlstedt ser Ekåsen som ett jätteintressant ställe.

Dammet yr på en gata när sanden putsas bort med en lövblåsare.
Bildtext Raseborgs stads förvaltning finns nu i Fixhuset till vänster.
Bild: Yle/Malin Valtonen

- Det är centralt, men ändå litet långt från järnvägsstationen om man ska pendla. Det är ståtligt med en speciell historia. Det som är okänt är hur salarna fungerar som kontor.

Bildtext Förvaltningen i Fixhuset i Ekenäs ska flytta till Ekåsens huvudbyggnad.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Yrjö Sahlstedt är alltså på samma linje som Hangö stads huschef Bengt Lindholm och Raseborgs stads fastighetschef Catharina Lindström som anser att kommunen endast ska äga de fastigheter där kommunen har lagstadgad verksamhet.

- Alla fastigheter kan ägas av andra, men det finns en gräns. I små städer kan det hända att det bara finns en aktör.

De bästa lokalerna hyrs ut

Sahlstedt ser en klar trend ute i världen:

- Tidigare byggde stora företag enorma byggnader för sin verksamhet, men så är det inte längre. Byggherrarna är ofta investerare, olika proffs bygger och andra hyr ut lokalerna åt användarna.

- Trenden är att man hyr de bästa och mest ekonomiska lokalerna för sin verksamhet.

Efterfrågan kan öka i framtiden

Hangö har omkring ett dussin fastigheter som staden vill sälja, till exempel Täktom skola. Staden diskuterar vad man ska göra med flera andra objekt, så som Hangöby skola som behöver saneras. Det beräknas kosta 540 000 euro.

Hangöby skola.
Bildtext Hangöby skola.
Bild: Yle/Malin Valtonen
Täktom skola
Bildtext Täktom skola.
Bild: Yle/Minna Almark

Det är inte lätt för kommunerna att sälja sina fastigheter, men inte bara på grund av dåliga ekonomiska tider.

- Vem vill ha en gammal skola som inte är idyllisk, undrar Sahlstedt som påminner om den massiva inflyttning vi har just nu i och med flyktingkrisen.

- Det kan bli en stor efterfrågan på byggnader som står tomma.

Radio Vega Västnyland

14:42

Diskussion om artikeln