Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo vill ha dialog med Raseborg

Från 2015
Uppdaterad 04.11.2015 09:48.
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg
Bild: Yle/Minna Almark

Vårdföretaget Attendo vill inte skapa konflikt med staden Raseborg. I stället vill de utveckla konkurrensutsättningen av vården i Raseborg. Stadens upphandlingschef anser att metoderna är osannolika.

Vårdföretaget Attendos områdeschef Simo Saaranen beklagar att diskussionen om Villa Pentby blivit hätsk.

- Jag vill under inga omständigheter skapa konflikt med staden Raseborg, det är inte till fördel för någondera parten.

I måndags (2.11) blev det klart att vårdföretaget Attendo hyr Villa Pentby efter att stadens hyresavtal går ut. Fastighetsägaren, bolaget Tyvene ratade därmed Raseborg och ett fortsatt avtal.

Stadens hyresavtal går ut den sista augusti 2016 då vårdavtalet med Attendo också löper ut. Raseborg ser sig tvungen att fortsätta köpa tjänster utan konkurrensutsättning för att klienterna inte ska behöva flytta ut.

Ökad konkurrens inom vården

Simo Saaranen säger att han inte vill bränna broar med staden Raseborg. Istället vill han öppna upp en för en diskussion om en mer utvecklad konkurrensutsättning av vården.

- Diskussionen som nu förs handlar om fel saker. Raseborgs stad har känt till hur avtalet är formulerat och vad det innebär. Attendo håller sig till det avtalet. Det handlar inte om utpressning och innebär inga påtryckningar, säger Saaranen.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentby i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Satu Wigren, upphandlingschef i Raseborg, ser det som osannolikt att en vårdproducent med ett hyresavtal på fickan är färdig att släppa in en ny aktör.

- Det låter inte som om Attendo är färdigt att öppna upp för konkurrens. Företaget räknar antagligen med att ingen annan vårdproducent träder in istället. Allra minst någon som börjar bygga nya fastigheter.

Vård i eget hus

Enligt upphandlingslagen ska allt som köpes konkurrensutsättas. Finland är ett av få länder som kräver att så sker också när det gäller social- och hälsovårdstjänster.

- Kommunerna strävar efter att enbart upphandla tjänsteproducenter. Då ett vårdbolag bygger fastigheter är man som köpare annars mer eller mindre gift med bolaget, förklarar Satu Wigren.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Drygt 60 personer bor på Attendos serviceboende i Villa Pentby.
Bild: Yle/Minna Almark

Då man inte binder sig till ett bolag är det också lättare att förhandla fram konkurrenskraftiga priser. Och klienter behöver inte flytta.

- Staden Raseborg borde ha gått in i ett tidigare skede och konkurrensutsatt vården i Karis.

Föreslår servicesedlar

Enligt Simo Saaranen, områdeschef för Attendo, borde man diskutera hur stadens serviceutbud ska se ut och hur upplägget av vårdtjänster kunde utvecklas.

Han tar också upp ett alternativ med servicesedlar. Invånarna kunde då välja vilken av de av staden godkända vårdproducenter man vill utnyttja.

Det är ett system som enligt Satu Wigren har diskuterats länge i Raseborg. Den politiska viljan att införa det har uppenbarligen saknats men det har också strandat av andra orsaker.

- För att kunna utnyttja servicesedlar måste det också finnas ett utbud av vårdtjänster. Ganska få äldre är villiga att flytta till Helsingfors där utbudet är större. På en liten ort finns det ingen frihet i att välja om det bara finns en vårdproducent.

Lojo använder sig av systemet med servicesedlar men här är utbudet större, liksom närheten till huvudstadens tjänster.

Tar egna risker

Simo Saaranen efterlyser en mer öppen konkurrens inom vården vilket enligt honom försätter vårdföretaget Attendo i en mer utsatt position. Men det är ändå i den riktningen han tycker att Raseborg borde röra sig.

- Efter att vårdavtalet med staden Raseborg löper ut den 31 augusti 2016 har Attendo ingenting att säga till om. Ärendet är i stadens händer nu.

Satu Wigren, upphandlingschef i Raseborg.
Bildtext Satu Wigren är upphandlingschef i Raseborg.
Bild: YLE/Petra Thilman

Upphandlingschef Satu Wigren säger att man nu inom staden bör fundera på hur man vill ha det. En konkurrensutsättning går inte att undvika.

Det kan handla om att dela upp vården på olika platser eller att driva den i egen regi. Det är också en fråga om var kapaciteten finns att erbjuda den. Det är inte säkert att så är fallet i Karis.

- Staden har ingen skyldighet att köpa tjänster av Attendo efter att avtalet löpt ut och har heller inte lovat att göra det, säger Satu Wigren.

Diskussion om artikeln