Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trafi: Onödigt besikta bilen om den genomgått service

Från 2015
Besiktning av personbil.

Trafiksäkerhetsverket Trafi överväger att slopa de obligatoriska årliga bilbesiktningarna. Enligt Trafi är besiktningen onödig ifall den enbart görs för att bekräfta att bilen genomgått service.

- Om man vet att en bil är i skick på besiktningsdagen, gör det varken från eller till vad beträffar säkerheten. Det säger vägtrafikdirektör Marko Sillanpää vid Trafiksäkerhetsverket Trafi, där man nu utreder om besiktningen alls behöver göras.

- Om servicen sker enligt antaget serviceprogram, utförs besiktningen så att säga automatiskt. Ett separat besiktningsbesök skulle inte behövas, säger Sillanpää.

De bilar som omfattas av serviceprogrammet är alltid i skick, fortsätter han.

En fordonsägare kan inte tvingas att föra sin bil till en bilverkstad för service. Det betyder att Trafi åtminstone bör överväga någon form av besiktningsberedskap. Marko Sillanpää betecknar också sitt förslag som en inbjudan till diskussion.

Det är inte sagt att det finns tillräckligt med politiskt stöd för att avskaffa obligatorisk besiktning för bilar som fått service. För den skull har Trafi också tänkt ut ett kompromissförslag. Det går ut på att den första besiktningen görs efter fyra år, i stället för tre som idag. Därefter skulle bilen besiktas vartannat år.

- Idag kan de frekventa besiktningarna bara motiveras med säkerhetsaspekten. Vi borde tänka efter om säkerheten verkligen gynnas till den grad, att vi måste hålla fast vid förfarandet. Besiktningen innebär trots allt kostnader och arbete för bilisterna, konstaterar Sillanpää.

Professionell service viktig

Den finländska lagstiftningen om besiktning av fordon är idag striktare än EU:s direktiv i saken. För att minska de obligatoriska besiktningarnas antal skulle det räcka med ett riksdagsbeslut. Att helt slopa besiktningarna kräver också EU:s medgivande.

Besiktning är än idag ett ord med dålig klang, trots att verksamheten redan 1994 öppnades för konkurrens. Numera avklaras proceduren oftast utan inkvisitoriska frågor eller rynkade pannor.

- Jag har följt med besiktningar ända sedan verksamheten släpptes fri, men ser att folk fortfarande åker för att besikta kärran där man lättast får den godkänd. Jag tror nog att folk vill att bilen ska vara i skick, oavsett om den fått service eller besiktats, säger Marko Sillanpää.

För dagens bilmodeller är det allt viktigare med professionell service. De programuppdateringar som är så viktiga för säkerheten kan inte skötas hemma på gårdsplanen. I Trafis nya modell skulle de företag som utför service föra in varje "behandlat" fordon i ett register, som också polisen skulle ha tillgång till.

Även yrkestrafikanterna skulle slippa de obligatoriska besiktningarna om Trafis förslag drivs igenom. Fordon som kör långa sträckor genomgår ändå regelbunden service.

Vid Trafi väntar man nu med intresse på vilka reaktioner förslaget om slopade besiktningar ska väcka.