Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sfp: Den svenska vården i Egentliga Finland kräver särlösningar

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Åsa Gustafsson
Bildtext Det är viktigt att förstå att den svenska vården ibland kan kräva särlösningar säger Åsa Gustafsson som leder Sfp i Egentliga Finland.
Bild: Yle/Nina Bergman

Sfp i Egentliga Finland är glad över att sjukvårdsdistriktet vill utveckla sin svenskspråkiga service. Men Sfp vill poängtera att svensk service kan kräva lösningar som inte går hand i hand med maximal effektivitet.

Sjukvårdsdistriktet lyfter i sitt pressmeddelande den 30 oktober upp att en arbetsgrupp ska ”utreda hur man kan förbättra svenskspråkig service inom social- och hälsovården samtidigt som man genomför målsättningarna av social- och hälsovårdsreformen för den regionala jämställdheten och för ett friktionsfritt samarbete av primär- och specialsjukvården.”

- Det är en positiv nyhet att distriktet visar intresse för den svenska servicen och service på två språk är en mycket viktig faktor när man går vidare med vårdreformen i regionen, säger Åsa Gustafsson som är ordförande för Sfp i Egentliga Finland.

Svenskspråkig vård är lagstadgad

Enligt Gustafsson måste man komma ihåg att rätten att få vård på svenska är lagstadgad i Finland. Den rätten kan kräva lite annorlunda lösningar än de mest kostnadseffektiva för att fungera, fortsätter Gustafsson.

- Åbolands sjukhus har visat sig vara en kostnadseffektiv organisation som jag hoppas kan ha en aktiv roll som garant för svenskspråkig vård i regionen också i framtiden. Vi kommer att jobba för att Åbolands sjukhus ska kunna vara en egen organisation, helt i enlighet med den Taxellska paradoxen, säger Gustafsson.

- Vi vet att servicen på svenska inte alltid fungerat i regionen och det har hänt att patienter i vår region inte blivit förstådda eller hörda på sitt modersmål i vårdsituationer säger Gustafsson. Om patienten inte kan tala sitt eget språk med läkare och vårdpersonal, och personalen inte förstår var patienten har ont, är nog chansen att få adekvat vård också sämre.

Enligt Gustafsson är vård på landets två språk en förutsättning för att få ihop den effektiverade vårdkedjan man vill uppnå med vårdreformen.