Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bottenhavets nationalpark växer

Från 2015
Bottenhavets nationalpark.
Bildtext Bottenhavets nationalpark utvidgas och staten hoppas att fler städer, kommuner och offentliga samfund ska införliva sina marker med nationalparken.
Bild: Forststyrelsen. Fotograf Jouko Hogmander.

Raumo stadsfullmäktige ger tummen upp för att en del av stadens skärgårdsområde införlivas i Bottenhavets nationalpark.

Största delen av det område som ska införlivas, sammanlagt cirka 2500 hektar, är grunda vattenområden på öppet hav med klippholmar och kobbar. Utvidgningen förbättrar i synnerhet undervattensekosystemens representativitet i nationalparken.

I enlighet med fullmäktiges beslut ska bland annat de obebyggda delarna av öarna Kylmäpihlaja och Kuuskajaskari anslutas till nationalparken. Alldeles intill nationalparken ska dessutom inrättas ett stort naturskydds- och strövområde som ska ägas av staden. Arealen av området, som till största delen består av skogsbeklädda öar, är drygt 1 000 hektar.

- Jag är nöjd och imponerad över hur fördomsfritt och målmedvetet Raumo stad har berett anslutningen av sina områden till Bottenhavets nationalpark och jag hoppas att Raumo kan fungera som ett exempel för andra kommuner och offentliga samfund som har förutsättningar för att fatta ett motsvarande beslut, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, Centern.

Ordföranden för Raumo stadsstyrelse, Rainer Lehti, anser att det är viktigt för stadens turismnäring att kultur- och naturarvet bevaras.

- Skärgården i Raumo är fascinerande och nu behövs samarbete på hela västkusten när det gäller marknadsföringen för där är vi ännu i startgroparna säger Lehti.

Bottenhavets nationalpark, som inrättades 2011 på statliga vatten- och landområden, är Finlands första riktiga havsnationalpark.

Den omfattar en areal på 91 200 hektar, varav största delen är havsområden. Den i nordsydlig riktning långsträckta parken ligger på Finlands västkust inom kommunerna Gustavs, Nystad, Pyhäranta, Raumo, Euraåminne, Luvia, Björneborg och Sastmola.