Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

En Lojoskola rivs, en annan renoveras

Från 2015
Anttilan koulu i Lojo
Bildtext Anttilan koulu kan renoveras.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Problemen med inomhusluften i centrumskolorna Tytyrin koulu och Anttilan koulu i Lojo är allvarliga. Anttilan koulu kan renoveras, men Tytyrin koulu måste rivas.

Det säger stadsdirektör Mika Sivula efter att staden har låtit en expert utreda luftproblemen i de två skolorna i Lojo centrum.

Det finns nu klara planer för hur Lojo stad ska gå till väga med de två skolorna.

Förslaget är att Lojo låter bygga en flyttbar modulskola bakom Lojo gymnasium.

Skolan skulle ha 18 klassrum på sammanlagt 1200 kvadratmeter. Eleverna skulle äta i gymnasiet och ha gymnastik i sportcentret Tennari.

Den här modulskolan kan bli klar på tre månader. Eleverna i Anttilan koulu (årskurs 7-9) kan flytta dit i månadsskiftet januari-februari.

Anttilan koulu grundrenoveras nästa år

Efter det grundrenoveras Anttilan koulu grundrenoveras sex miljoner euro. Eleverna kan flytta tillbaka till nyrenoverade Anttilan koulu höstterminen 2016.

Ett ljust rum med glada färger, ljust golv med mattor, dynor och gröna växter.
Bildtext Tytyrin koulu måste rivas.
Bild: Lojo stad

Då flyttar de omkring 300 eleverna från Tytyrin koulu (åskurs 1-6) in i modulskolan. Deras skolgång i modulskolan blir långvarig.

Lojo stad ingår ett tioårigt leasingavtal gällande modulbyggnaden. Avtalet kostar staden 250 000 euro per år.

Tytyrin koulu rivs

Tytyrin koulu måste rivas och en ny skola byggas i centrum av Lojo. Stadsdirektör Mika Sivula konstaterar att det kostar mellan 10 och 15 miljoner euro att bygga en ny skola.

Lojo stad kommer också omedelbart att åtgärda luftproblemen i Tytyrin koulu så att eleverna kan gå kvar där.

Mika Sivula.
Bildtext Stadsdirektör Mika Sivula tar problemen med inomhusluften på största allvar.
Bild: Yle/ Toni Pitkänen

Med hjälp av övertryck ska den orena luften blåsas ut ur byggnaden. Stadsdirektör Mika Sivula säger att den här metoden samtidigt innebär dödsstöten för byggnaden, eftersom den inte går att rädda efter det.

Också Anttilan koulu ska rengöras så att eleverna kan gå kvar där några månader.

Tjänstemännen i Lojo har jobbat hårt för att hitta bästa möjliga lösning i skolfrågan. Också stadsstyrelsen tar frågan på allvar. Politikerna måste nu fatta snabba, men stora beslut om centrumskolorna.