Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

40 år av regional dragkamp på 1 minut

Från 2015
Uppdaterad 04.11.2015 13:24.
Yle Debatt: Regionernas krig - del 1. - Spela upp på Arenan

I decennier har det förts en tidvis upprivande debatt om lärarutbildningen i Svenskfinland. Vi sammanfattar den segslitna diskussionen i videoform på en minut.

Klasslärarbristen i södra Finland och lärarutbildningens placering har långt först med regionalpolitiska förtecken och blivit mer en dragkamp mellan Österbotten och södra Finland än en utbildningspolitisk diskussion.

Fars med många akter

Den senaste tidens svängar i frågan har fått närmast farsartade drag. ÅA och HU kunde inte hitta en gemensam linje för den planerade lärarutbildningen i Helsingfors. Det strandade bland annat på att man var oense om personalens behörighetskrav och på hur länge man skulle förbinda sig till att upprätthålla utbildningen.

Helsingfors universitet drog sina egna slutsatser och meddelade att man i egen regi startar en lärarutbildning i Helsingfors från och med hösten 2016.

Med häpnadens finger i förvåningens mun fick Svenskfinland kort senare ta del av nyheten att också Åbo Akademi vill starta en lärarutbildning i Helsingfors. Efter att i decennier levt med endast en lärarutbildning i Svenskinland står vi kanske inför en situation med tre konkurrerande utbildningar.

Helsingfors rätt plats för ÅA?

Låt oss dra in ytterligare en finlandssvensk region i detta "Regionernas krig"- nämligen Åboland. Professorn i statskunskap vid Åbo Akademi frågar på Twitter om Helsingfors överhuvudtaget är rätt plats för ÅA att starta sin lärarutnildning. Han lyfter fråm Åbo som placeringsort.

Ett argument för att att placera ÅA:s lärarutbildning i söder i Åbo är alltså att man kunde hitta synergier med den ämneslärarutbildning som funnits där sedan länge. Och kanske skulle det vara ett sätt att placera kyrkan mitt i Svenskfinland. Åboland är ingermansland både för Österbotten och Helsingfors.