Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Ungdomar vill ändra på hattetiketten

Från 2015
Uppdaterad 01.06.2016 14:17.
Två flickor med huvudbonader på i skolan.
Bildtext Många unga är nu redo för en förändring vad gäller hattetiketten.
Bild: Yle/Vera Sundström

Många ungdomar anser att det är dags att ändra på de dammiga reglerna om att hatten eller mössan ska av inomhus. Varför de över huvudtaget existerar och hur de egentligen lyder råder det också delade meningar om.

Frasen “Kan du ta av mössan/hatten, tack” eller gesten då man vrider på handleden nära pannan är för många ungdomar idag inte obekant. I de flesta fallen tas huvudbonaden då av och lugnet bibehålls. Men varför existerar ens denna fras och denna gest? Varför råder det en uppfattning om att hatten ska av inomhus och vad tycker ungdomar och folk i allmänhet om detta?

Enligt vår enkät som cirka 110 informanter svarade på (huvudsakligen ungdomar) tycker över 70 procent att det är dags att ändra på etiketten eller att man är öppen för förändring. Uppfattningarna om huvudbonadernas användning varierar. Ibland är uppfattningarna motstridiga vilket leder till frågetecken och irritation.

Syftet med vår undersökning att ta reda på vad man egentligen tycker. Vi försöker också räta ut några frågetecken med hjälp av en vett och etikett-expert.

Regler från 1600-talet

Reglerna för hur man använder hatt hör till de västerländska vett och etikett-reglerna. Vett och etikett expert Solveig Lehrer berättar att de härstammar mestadels från Ludvig XIV:s hov under senare delen av 1600-talet.

Syftet med huvudbonader som exempelvis hattar, kepsar och mössor är att hålla huvudet varmt, och eventuellt att skydda mot solen. De är alltså ytterplagg och ska bäras utomhus. Som utomhus räknas också bussar, varuhus, butiker och andra offentliga utrymmen.

Det finns dock hattar som är undantagna denna regel. Doktorshattar och studentmössor hör till undantagen, och de får bäras inomhus exempelvis vid promotioner och akademiska högtider, respektive studentfester.

Undersökningen visar att 31 procent anser att det är fullständigt tillåtet att använda hatt inomhus. 48 procent tycker att det är okej, men att det finns vissa gränser som exempelvis vid maten.

Respekt

Genom att lyfta på hatten för någon visar man också respekt och vördnad, fortsätter Lehrer. Tar man avsked av en avliden, vid kistan eller vid graven ska hatten av. En artig man tar av sig hatten, kepsen eller mössan då han åker hiss och då en dam är närvarande. Han lyfter på hatten eller kepsen när han hälsar på en dam utomhus.

Etikettreglerna gällande kvinnan är olika mannens. Hon får bära hatt inomhus om den anses vara en del av klädseln. Om ett barn bär huvudbonad anses den ha som uppgift att värma huvudet och eventuellt skydda mot solen. Därför behandlas den som ett ytterplagg och ska tas av inomhus.

FSS ordnar hattdag

Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS) värnar om elevernas rättigheter. FSS ser reglementen om att ta av hatten inomhus som en symbol som förr kopplades ihop med respekt, och då främst elevernas respekt för lärarna.

De anser att alla är lika mycket värda, och förespråkar ömsesidig respekt mellan elever och lärare. Därför tycker FSS att man borde få bära huvudbonad inomhus (med vissa undantag, matsalen kan diskuteras). Detta uppmärksammar de med en hattdag, och de uppmanar eleverna att bära hatt också inomhus.

Stolt rektor Ulla Granfors.
Bildtext Rektor Ulla Granfors i sin studentmössa - en huvudbonad som är "okej" också inomhus.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Rektor Ulla Granfors i Vasa Övningsskolas gymnasium menar att frågan om hattarna och mössorna ska tas av snarare handlar om att skapa en trivsam miljö för alla. Skolan är det förberedande stadiet inför vuxenlivet och man vill därför samtidigt lära eleverna att anpassa sig till framtidens miljöer. Här gäller ingen könsindelning.

I Finland tar vi ändå ganska lätt på hattetikettreglerna. I andra länder håller man mycket striktare fast vid olika etikettregler. Olika hattar kan till exempel markera var eller hur man arbetar, eller om en kvinna är ogift eller inte.

Religionerna säger

Lehrer säger också att religioner reglerar bruket av huvudbonad på olika sätt. Judiska och ortodoxa män ska alltid ha något på huvudet när de går ut, ofta en liten mössa. Siker bär turban. Judiska och ortodoxa kvinnor bär alltid något som täcker håret. Detsamma gäller muslimska kvinnor.

Vid Vasa övningsskolas gymnasium har ännu inte någon elev använt slöja. Undersökningen visar att folk i allmänhet tycker att det är okej för slöjbärare att ha på sig slöjan inomhus, även om det finns några som tycker att de inte borde få ha på sig den inne.

Av de som svarade på enkäten använder ungefär 13 procent hatt eller mössa någon eller några gånger i veckan. Majoriteten är ungdomar och de är också i huvudsak de som tycker att det är dags för förändring då det gäller reglerna om att ta av sig huvudbonaden.

Granfors säger att om det blir en så pass stor sak gällande användningen av hattar och mössor inomhus är hon absolut beredd att ta upp ärendet. Skolan är alltså öppen för förslag, precis som 39 procent av de som svarade i undersökningen.

Ändring 5.11.2016 kl. 09.40: Rektor Ulla Granfors kommentar om slöja i skolan har tagits bort eftersom hon refererades fel.

Linn Nyholm och Mira Mandell, Vasa övningsskolas gymnasium
Den här texten är skriven av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.