Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förordningen om avfallsvattnet mildras

Från 2015
Uppdaterad 04.11.2015 12:27.
Avloppsbrunn i Solf.
Bildtext Avloppsbrunn i Solf.

Den snart femtonåriga långdansen kring avfallsvattenförordningen upphör efter årsskiftet, lovar miljöminister Kimmo Tiilikainen (C). Under våren mildras kraven som gäller behandlingen av avfallsvatten i glesbygden.

Ändringarna gäller fastigheter som har byggts före år 2004. Fastighetsägare som redan har satsat på avloppsförbättringar kommer inte att kompenseras.

Undantag från de nya bestämmelserna beviljas åldringar och långtidsarbetslösa och fastigheter där invånarna är få. Miljöminister Tiilikainen tog i dag emot en rapport som listar lindringarna.

Arbetsgruppen föreslår att ägarna till fastigheter som inte ligger på grundvattenområden eller nära stränder ser över avloppsvattensystemet i samband med en grundrenovering som är så omfattande att den kräver bygglov.

Hur mycket får kommunerna bestämma?

Minister Tiilikainen har inte ännu avgjort om kommunerna ska få bestämma vilka områden som är känsliga för föroreningar, eller om detaljerade kriterier ska skrivas in i miljöskyddslagen.

Kriterierna skulle gälla grundvattenområden, minimiavstånd till vattendrag, avstånd till grannar och översvämningsrisk. I det senare fallet ska kommunerna kunna skärpa kravnivån.

Arbetsgruppen föreslår också en premie på försök beviljas personer som ändrar avloppsvattensystemet. Planeringen av renoveringen bör omfattas av hushållsavdraget.

Inga ersättningar

Kimmo Tiilikainen säger att de fastighetsägare som redan har förnyat avloppssystemet, kanske för dyra pengar, inte kan kan vänta sig ersättningar.

- Situationen är ohållbar om varje lindring av lagstiftningen leder till ersättningsskyldighet, säger Tiilikainen.

De nya bestämmelserna ändrar inte kraven på rening av avloppsvattnet, de nuvarande minimikraven förblir i kraft.