Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Drygt 60 myrar borde skyddas i Svenskfinland

Från 2015
En myr i södra Finland.
Bildtext Skukulträsket i Lovisa hör till de skyddade myrarna
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Staten är redo att skydda de myrar i södra Finland som finns på statlig mark, det vill säga cirka knappt en tredjedel av den värdefulla myrarealen. Myrar på privat mark bör skyddas av markägaren, pengar för inlösning finns inte. Enligt naturskyddsförbundet innebär det här en urvattning av myrskyddsprogrammet.

Sammanlagt 747 myrar i södra Finland är så värdefulla att de borde skyddas, föreslår en arbetsgrupp. Totalt omfattar myrarna 117 000 hektar, av den arealen är 36000 hektar statsägd mark.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) säger att skyddet av myrarna på statlig mark inleds omedelbart, men eftersom det inte finns pengar för inlösning ska de privatägda myrarna skyddas på frivillig väg.

Naturskyddsförbundet protesterar, och menar att myrskyddsprogrammet har urvattnats. Förbundet befarar också att frivilligheten ledre till att de värdefulla myrarna utdikas.

Kimmo Tiilikainen delar inte den uppfattningen. Han tror tvärtom att beskedet att myren är värdefull får ägaren att inse att han äger nånting betydelsefullt, och myrmarken får i hans ögon högre status.

En knapp tiondel av myrarna är "finlandssvenska"

Flera av de värdefulla myrarna finns i Svenskfinland, drygt 60 stycken som har en areal på totalt drygt 5000 hektar.

I Hangö nämns myrar och platser som Santakorpi, Anckars och Skolmossen, i Raseborg Trollböle, Pehkusuo, Torrsjö, Stormossen, Tärnträsket, Bruksträsket, Kiimasuo och på gränsen till Salo Nannassuo-Keskimaansuo-Laptaalinsuo-Heinässuo. I Ingå Orslandet och Stormossen-Torpmossen, i Sjundeå Vargmossen och Stormossen i Sjundeå-Kyrkslätt, och Soidensuo i Kyrkslätt.

I Sibbo nämns myrarna i Sibbo storskog, Stormossen-Herbertsmossen-Ryssmossen, i Borgå hör markerna Alkärret, Rävaträsket-Långmossen på Emsalö, Brokärrsmossen, Kardrag och Tirmo till de värdefulla områdena. Lappträsk har Jordasmossen-Källuddsmossen, Lovisa Keitala och Kullaviken.

I Åboland och Kimitoön finns Norrskogen, Slätmossen-Stormossbergen-Norrdamm, i Pargas Stormossen, Jakobsmossen, Källvik, Söderskogen och myrarna i Storskogen.

Myrar och platser i södra Österbotten är Bellasviken, Högmossen-Nedermossen, Skitviken, Stormossen och Storträsket i Kristinestad, i Närpes Storskatan och i Malax Finnasmossen och Högmossen, Långön och Norrön, Träskmossen, Unjärvsmossen-Hömossen.

I Korsholm finns Iskmo Lillön och också andra myrar i Iskmo, myrarna i Koskö, Petsmo, Börsskäret och Värlax, Storslätmossen, Udden-Söderhagen, Himmelsfly-Hömoss-Fräkneskärr, i Vasa Byön och Granö samt Råmossen, i Vörå myrarna i Falisa och Oxkangar, Hömossen-Lekmossen, Källmoss, Simossen och Peuranemossen, i Pedersöre Bovattenmossen och Jakobstad myrarna i Pirilö, i Larsmo Grytet och Molnviken, i Karleby myrarna i Ruotsalonniemi, Konttikallionneva-Polosneva och Valkianeva-Lähdeneva.

Diskussion om artikeln