Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rudus behöver inte avbryta stenkrossning i Ingå

Från 2015
Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Bildtext Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.

Företaget Rudus har inte brutit mot miljöskyddslagen på ett sådant sätt att stenkrossningsverksamheten i Joddböle bör avbrytas.

Det anser Ingå byggnads- och miljönämnd som förkastar föreningen Pro Ingås krav att Rudus måste avbryta verksamheten i Ingå.

Pro Ingå har lämnat in en lång skrivelse till Ingå kommun där föreningen redogör för hur Rudus bryter mot tillståndsvillkoren. Föreningen kräver att stenkrossningsverksamheten upphör om villkoren inte uppfylls.

De vill att verksamheten avbryts tills krossarna är inkapslade så att dammet inte sprider sig. Inkapsling skulle också innebära att bullret från krossarna minskar.

Vill ha mindre damm

Pro Ingå kräver bland annat att vägarna som arbetsmaskinerna använder görs dammfria. De vill också se resultaten av en bioindikatorundersökning och ha namn på de personer som ansvarar för sprängningar.

Rudus har svarat på anklagelserna och kompletterat bristfälliga rapporter.

Rudus skriver att de största källorna till damm har kapslats in och att damm avlägsnas genom bevattning. De bifogar också en lista över ansvarspersoner.

rudus stenkross
Bildtext Bild från Rudus område i Ingå.

Ingå byggnads- och miljönämnd konstaterar att verksamheten kan avbrytas om den medför omedelbar fara för människors hälsa eller hotar att medföra omedelbara och betydande skadeverkningar för miljön.

Men nämnden anser att det inte har varit frågan om sådant och förkastar därför Pro Ingås krav på att Rudus måste avbryta verksamheten.

Nämnden medger att Rudus inte har utfört en bioindikatorundersökning som är ett villkor. Men nämnden ser det som ett olycksfall i arbetet, bland annat för att miljöchefen inte har påmint om saken.