Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Tre tips mot sömnapné

Från 2015
Uppdaterad 09.11.2015 13:54.
Pentti Fri har i tiotals år lidit av sömnapné. Den här maskinen hjälper honom att sova. Bild: Cityportal Ab
Bildtext Pentti Fri har i tiotals år lidit av sömnapné. Den här maskinen hjälper honom att sova.
Bild: Cityportal Ab

Lider du av sömnapné? Då är du inte ensam – det gör nämligen ungefär tio procent av alla som snarkar. Tandläkaren Stefan Federley presenterar tre sätt att vårda sömnapné: snarkningsskena, CPAP-andningsmaskin eller i sista hand operation.

Vad är sömnapné?

Apné innebär att andningen upphör för en kort stund under sömnen. Pausen kan vara allt från ett par sekunder till ett tiotal sekunder. Pausernas frekvens kan också variera kraftigt. Till följd av pauserna lider personen av syrebrist och sömnen blir lidande. I praktiken lider personen av sömnbrist utan att veta om det. I grava fall kan sömnapné vara fatal, t.ex. för personer som lider av kransartärsjukdomar där syrebristen är farlig. Övervikt och med åldern försvagade muskler i munbotten är de vanligaste orsakerna till sömnapné. De försvagade musklerna gör att tungan trycker mot luftstrupen då man ligger och i och med det blir luftvägen trängre.

Tre sätt att vårda sömnapné:

1. Snarkningsskena

Skenan är till stor hjälp vid sömnapné men kan också användas som hjälpmedel vid snarkning, därav namnet. Skenan består av två bettskenor, en i vardera käken, som fogas samman med justerbara gångjärn av metall. Det finns många olika modeller som alla har samma målsättning. Den kanske mest använda versionen är Herbst-apparat. Idén är att styra bettet så att underkäken skjuts framåt. Som följd av detta dras musklerna i munbotten framåt och hjälper därmed till att öppna luftstrupen.

En snarkningsskena
Bildtext Herbst-apparat hjälper många mot snarkning.
en snarkningsskena
Bildtext Så här ser snarkingsskenan ut i munnen.

Fördelar med snarkningsskenan:

 • Då man använder snarkningsskenan minskar snarkandet betydligt. Det kanske inte försvinner helt men blir på en ”dräglig” nivå för den man delar sovrum med.
 • Sömnkvaliteten blir bättre och man känner sig piggare då man vaknar.
 • För en del blir skenan så pass viktig att man blir mer elle rmindre beroende av den och har svårt att somna utan den.
 • Åstadkommer inget ljud som stör den som sover brevid (CPAP maskinen för ljud).

Nackdelar med snarkningsskenan:

 • Käklederna blir lite ömma i början av användningen då de vänjer sig vid det nya läget, men det här går om efter en kort tid.
 • Metalldelarna på en Herbst-apparat skavar lätt på kindens slemhinna i början och kan ge upphov till sår men också det här brukar gå om med tiden, efter att slemhinnan vant sig vid den nya situationen. Det lönar sig hur som helst att följa upp situationen.
 • Man sover ofta med öppen mun vilket torkar slemhinnorna. Bra att ha ett glas vatten på nattduksbordet och så kan man använda produkter som är avsedda för torr mun (gel som fuktar slemhinnan, oljor etc).

2. CPAP-apparat

CPAP-apparaten (Continuous Positive Airway Pressure) ger personen syre med övertryck via en slang som placeras vid näsan. På så sätt får personen mer syre i luftvägarna och det minskar på syrebristen i blodet.

Fördelar med CPAP

 • Man får mer syre i blodet och sover bättre

Nackdelar med CPAP

 • Apparaten för ljud som kan störa sömnen, framförallt personen som sover brevid.
 • Avhjälper egentligen inte problemet utan endast symptomen
 • Vissa personer får en klaustrofobisk känsla av att ha en mask framför ansiktet

3. Operation

Tidigare trodde man att det mjuka gomseglet var största orsaken till ljudet vid snarkning. Då tänkte man att det hjälper ifall man med laser opererar bort mjuka gommen (gomspenen och gomseglet). Det här har ändå på senare tid visat sig inte vara en så bra metod. Operationen hjälper till en början mot snarkandet men problemen kommer tillbaka rätt snart (efter cirka sex månader). Det finns också andra typer av operationer men ingen av dem har gett bättre resultat och visat sog vara användbar.

Fördelar med operation:

 • Finns egentligen endast mycket kortvariga fördelar som framkommer av texten ovan.

Nackdelar med operation:

 • En mycket öppen strupe vilket försvårar bl.a. ätande och man får lätt mat i näsan och i luftstrupen. (man kan inte heller stå framåtlutad och äta, ifall man sku göra det).
 • Mycket postoperativ värk i några veckor. Styrkan på värken kan beskrivas med att det kan räcka upp till en timme att äta en filbunke.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.