Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya vindar blåser i de privata äldreboendena i Jakobstad

Från 2015
De Gamlas Hem i Jakobstad
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Den föreningsbaserade äldreomsorgen i Jakobstad och Nykarleby stöps om som bäst. Mariahemmet, Ahlbäckhemmet, De Gamlas hem och Florahemmet får nya system.

Regionförvaltningsverket har begärt svar av De Gamlas hem före den 7 december om hur det skall bli med servicenivån i framtiden. De Gamlas hem kallas för tillfället för effektiverat serviceboende. I framtiden kommer man inte att ha råd att anställa personal i den utsträckning som motsvarar den servicenivån.

De Gamlas Hem drivs av föreningen Svenska Fruntimmersföreningen som är den äldsta föreningen i Jakobstad.

Alternativen för De Gamlas Hem är seniorboende eller serviceboende och skillnaden handlar främst om personaltäthet. I båda fallen kommer permanent nattpersonal att saknas på boendet till skillnad från dagsläget.

- Det hela är under utredning och vi måste räkna ut vad det kostar för klienterna, det lutar mot seniorboendeformen, säger föreningens ordförande Ulla Heikkilä.

- Vi måste i varje fall ändra vår nuvarande verksamhetsform.

Äldreomsorgen är en djungel

Ulla Heikkilä säger att äldreomsorgen är en djungel. Hon vill inte närmare gå in på frågan hur det skall bli i framtiden vid De Gamlas hem eftersom inga beslut ännu är fattade och varken klienter eller personal är informerade.

Överinspektör Aija Ström vid Regionförvaltningsverket har under flera års tid diskuterat framtiden för de föreningsdrivna äldreomsorgsboendena i Jakobstad och i Nykarleby och ännu har man inte kommit i mål.

- Klienterna och personalen har varit nöjda med det nuvarande systemet och därför har vi inte forcerat det på något sätt, säger Ulla Heikkilä vid De Gamlas Hem.

- Eftersom alla andra tar itu med det här så måste vi nu också göra det.

Mariahemmet har ändrat system

Mariahemmet i Jakobstad har gått in för ett tvådelat system. De flesta platser, 39 av 46 är seniorboendeplatser, sju demensplatser finns på en skild avdelning i samma fastighet. Förändringen genomfördes den 1.9 2015 och processen pågick i flera år. Jakobstad köper demensplatserna av föreningen. På seniorboendet betalar klienterna själva för sin service.

- Ifall vi skulle ha bibehållit nivån effektiverat serviceboende borde vi ha anställt 17 närvårdare till och det säger sig självt att det är omöjligt, säger föreståndaren Marlene Santala.

Ahlbäckhemmet och Florahemmet

Ahlbäckhemmet i Jakobstad har inte ännu klart hur det blir i framtiden. Det är klart att Florahemmet i Nykarleby blir ett seniorboende men processen är slutförd först nästa sommar när bland annat den renoverade bäddavdelningen i Nykarleby står klar att ta emot klienter.

- Man skall vara i ganska gott skick för att bo på ett seniorboende, säger Florahemmets ordförande, Bo Kronqvist