Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Vasaelev: Ge eleverna rätt att duscha i lugn och ro

Från 2015
Uppdaterad 01.06.2016 14:17.
Duschdraperier i Norra Vallgrund skola.
Bildtext Även i små skolor i Korsholm finns duschdraperier (bilden från Norra Vallgrund skola).
Bild: Yle/Linnea Kaján

Hur tar man riktigt vara på initiativ från ungdomar? Frågan om det skall finnas duschdraperier i skolornas omklädningsrum har väckt debatt på sistone.

Ungdomsportalen Decibel och ungdomsrådet i Närpes har tagit upp en för ungdomar viktig fråga: de vill att det skall finnas duschdraperier i Närpes skolor. Johanna Borg har lämnat in en motion i frågan till Närpes stadsfullmäktige.

För många barn och unga är det här en viktig fråga, de vill inte utsättas för andras blickar, andras åsikter om deras kroppar och det som nu kommit att bli ett hot mot privatlivet, risken att bli fotograferad eller filmad i duschen.

Målet är att alla barn, ungdomar och vuxna skall acceptera varandra fullt ut, men tills dess?

I den bästa av världar finns inga sådana risker, i den bästa av världar är alla kroppar accepterade och ingen kommenterar andras utseende. Men tyvärr är verkligheten i dag en annan. Målet är att alla barn, ungdomar och vuxna skall acceptera varandra fullt ut, men tills dess?

Stadsstyrelsen i Närpes ser inget positivt i förslaget, de ser stora kostnader och merarbete för städerskorna. Bildningsdirektörens utlåtande tar upp behovet av övervakning. Tanken är väl att en person åt gången duschar bakom draperiet? Det borde väl knappast ställa högre krav på gymnastiklärarens övervakning?

I Korsholm har man redan genomfört detta. Högstadiets rektor Annika Snickars berättar i Vasabladet (27.10 2015) att det går att genomföra utan större kostnader.

Bästa stadsfullmäktige i Närpes, ge eleverna rätt att duscha i lugn och ro, visa att deras initiativ ger resultat, visa dem att man kan aktivt delta i beslutsprocessen och på det sättet vara med och skapa en bättre skolvardag för många elever.

Linnea Kaján, Vasa övningsskolas gymnasium
Den här texten är skriven av en av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.