Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bjurböle daghem har radonsanerats

Från 2015
Uppdaterad 06.11.2015 07:51.
Daghem i Borgå
Bildtext Bjurböle daghem är nu kvitt radonproblemen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Radonhalterna överskrids i två daghem i Borgå. Strålsäkerhetscentralen har offentligjort en rikstäckande utredning av radonhalterna i landets daghem.

Ett av daghemmen där radonhalterna överskreds var Bjurböle daghem. Ett annat det privata Monika-daghemmet på Tornstigen i Gammelbacka.

I Bjurböle har åtgärder redan vidtagits för att få bukt med de höga radonhalterna. Borgå stad fick en uppmaning av STUK (strålsäkerhetscentralen) att minska radonhalten i inomhusluften med saneringsåtgärder.

Bjurböle är åtgärdat

Enligt lokalitetsdirektör Börje Boström skred staden genast till handling då uppmaningen kom. Borgå beställde en planeringsplan och daghemmet tömdes när vårterminen slutade.

Nu har luftläckorna i bottenbjälklaget förtätats och ventilationen har förbättrats med en ny ventilationskanal. På så sätt har den radonhaltiga luften minskat i inomhuslokalerna. Med nya mätningar har det kunnat säkerställas att radonhalten har minskat i inomhusluften.

Även Monika mätte höga radonhalter

Daghemmet Monika i Gammelbacka överskrider också riktvärdet för radonhalter. Daghemmet är privat och familjerna använder tjänsterna med servicesedel. Det är Borgå stad som svarar för övervakningen av de privata servicesedeldaghemmens verksamhet.

Enligt Leila Nyberg som är direktör för småbarnsfostran har staden kontaktat daghemmet Monika och där vidtas åtgärder och familjerna blir informerade om vad som sker.

STUK undersökte 482 daghem i 61 kommuner.

Artikeln är rättad 06.11.2015 kl. 05:25. Ursprungligen stod det i artikeln att daghemmens antal är 17. Den siffran gäller hela landet. I Borgå överskreds riktvärdena i två daghem.